Ondernemers en hun medewerkers zijn robots de baas

Slimme ondernemers kiezen al decennia voor robots om vooral repeterende en zwaar belastende taken van de mensen over te nemen. Inmiddels zijn robots gemeengoed binnen onze samenleving. Dankzij zelflerende software en de toegenomen rekenkracht van computers kunnen nieuwe robots steeds meer. De inzet van robots en andere automatiseringsvormen vergroot de concurrentiekracht mits de medewerkers deze nieuwe technieken omarmen. En deze vooral niet als een vijand zien.

Veranderende werkprocessen

Robotica en andere automatiseringsvormen worden toegepast om de werkprocessen effectiever en/of efficiënter te maken. Door bijvoorbeeld:
–   Mechanisering van repeterende, zware of moeilijk uitvoerbare handelingen.
–   Elimineren van overbodige handelingen.
–   Automatiseren van de procesvoering.
–   Gebruik te maken van zelflerende software, applicaties en data.
–   Betere onderlinge communicatie binnen de keten en op de werkplek.
–   Slimme online verbindingen binnen netwerken.
–   Directere contactlijnen naar de afnemers.
Toepassingen zijn alleen daar succesvol waar de medewerkers de nieuwe hulpmiddelen omarmen en optimaal gebruiken. Het is en blijft de mens die de apparatuur zodanig aanstuurt dat aan de vraag van de afnemers wordt voldaan.

Voorkom onnodige angst.

Integrale werkprocessen zijn opgebouwd uit elkaar opvolgende deelprocessen. Het zijn mensen die het integrale werkproces en de deelprocessen aansturen. In veel automatiseringsprojecten

wordt teveel deze menselijk factor vergeten. Vooral daar waar de technische invloed dominant is. Het gevolg is dat dat er onnodige angst bestaat en dat automatisering als een monster wordt beschouwd die alleen maar banen vernietigd.
Het tegendeel is eerder waar. Bedrijven die tijdig automatiseren hebben een grotere overlevingskans en creëren moderne banen.

Intelligente organisatie vraagt on intern ondernemerschap

Dankzij de toegenomen intelligentie binnen de organisatie wordt de organisatie slimmer en meer zelflerend. Gun de medewerkers de nodige tijd om als interne ondernemers al spelenderwijs de veranderingen zelf op te pakken. Natuurlijk met professionele steun.

Wouter Jansen/4-12-2017

Recent Posts