ASML succesvol dankzij strategische samenwerking

Het boekje INSIDE ASML van Rob de Lange (Financieel Dagblad) geeft een voortreffelijk beeld hoe dit bedrijf zich na de afsplitsing van Philips ontwikkeld heeft tot een internationaal conglomeraat. Hierbij worden thema`s als innovatie, continu verbeteren, strategische samenwerking, ketenintegratie, klantgerichte werkcultuur en een intensieve training en ontwikkeling van alle betrokken medewerkers aan bod. MKB ondernemers kunnen smullen van de prachtige voorbeelden uit praktijk en de verhalende schrijfstijl. We typeren enkele leerpunten in vragende vorm voor MKB bedrijven die samen kleinere klantgerichte en integrale business willen ontwikkelen.
– Committeren de belangrijkste beoogde klanten zich aan de nieuwe ideeën en plannen?
– Wordt het klantbelang voldoende meegenomen bij de doelstelling van de new business?
– Welke toeleveranciers zijn voor 100% bereid zich in te zetten voor het gemeenschappelijk belang?
– Zijn partners bereid te investeren in de nieuwe werkprocessen, opleidingen en middelen?
– Zijn partners bereid zo nodig hun organisatie en werkcultuur aan te passen?
– Is er draagvlak om de gehele keten sterk te maken? Met aanpak van de zwakste schakels!
– Hoe om te gaan met de spanning tussen het eigen belang en het gemeenschappelijke belang?
– Kan en wil de regievoerder een  gezonde win/win, cost/cost en risk/risk verhouding nastreven?
– Zijn betrokken partijen bereid hun werkwijze doorlopend te verbeteren?
– Is iedereen bereid de nodige transparant te betrachten?
– Is er voldoende ruimte voor intern ondernemerschap om nieuwe ontwikkelingen met de juiste kwaliteit en snelheid op te pakken?

Kortom, ASML en haar partners geven aan dat samen ondernemen met een gemeenschappelijk doel meer is dan samenwerken alleen. Het vraagt om een gedegen aanpak. Stel gerust uw vraag via contact

Recent Posts