ALSO

 

alsoAction Learning Samen Ondernemen is een praktische aanpak voor organisaties die hun `bedrijfsproces` samen met hun management , projectleiders of het personeel meer klant- en marktgericht willen inrichten. Klantgericht leiderschap, samenwerken en intern ondernemerschap zijn belangrijke uitgangspunten.

Het programma is interactief en wordt zelf door het management uitgevoerd. Daar waar nodig met externe ondersteuning van zowel het platform Samen Ondernemen als Symion Cooperatie op het gebied van training en coaching.

De resultaten zijn verbluffend goed. Ook neemt de aanpak weinig tijd, omdat er al lerende en al werkende weg wordt gewerkt. In enkele gevallen is het draagvlak zo groot dat de training deels in eigen tijd kan worden gegeven.

WERKWIJZE

De start: Vrijblijvend oriënterend gesprek

Voor u als leiding is het van belang om tijdig de organisatie aan te passen aan de snelle ontwikkelingen in de markt.. Bij voorlopende innovatieve bedrijven blijkt klantgericht samenwerken en intern ondernemerschap een gouden greep te zijn voor een effectievere bedrijfsvoering.
Dankzij de opgedane ervaringen binnen deze veelal succesvolle bedrijven kunnen we samen met u nagaan of dit ook voor uw bedrijf geldt.
Hieronder staat kort weergegeven hoe ook u dit samen met uw personeel kunt aanpakken.

STAP 1: Verkennend gesprek

Aan de hand van uw bedrijfsstrategie gaan we samen na in hoeverre het ALSO programma geschikt is voor een voorgenomen strategische verbetering van uw bedrijf.
Het afgebeelde universele bedrijfsmodel blijkt in de praktijk zeer geschikt te zijn om de rode draad van de aanpak bespreekbaar te maken. Dankzij onze keuzemodules kunt u snel een indruk krijgen welke verbetering voor uw bedrijf en doelgroepen het meest geschikt is.

STAP 2: Uitwerking aanpak

Mocht besloten worden gebruik te maken van de ALSO methodiek, dan is het benoemen van de doelgroepen de eerste concrete acties. Afhankelijk van de gewenste strategische verbetering kunnen bijvoorbeeld de volgende doelgroepen gekozen worden.

  1. Leden van een managementteam met als thema leiderschap op basis van een klantgerichte visie.
  2. Leiding van bedrijfseenheden (zoals een afdeling) met het primaire doel coachend management te promoten om klantgericht samenwerken, verbetering van de werkprocessen en intern ondernemerschap op te pakken.
  3. Projectleiders met als doel samenwerking met externe partners beter te verbeteren dankzij partnership op basis van win/win en een klantgerichte zakelijkheid.
  4. Een team binnen een bepaald werkveld (zoals customer service) met als doel het opbouwen van new business dankzij een optimale zakelijke samenwerking met de klanten.

Samen met de potentiele begeleiders wordt een voorstel tot aanpak uitgewerkt. Indien akkoord kan de uitvoering starten.

STAP 3: Uitvoering

Alhoewel elke aanpak maatwerk is geeft het bijgaande schema een indruk hoe een actieprogramma eruit kan zien.
Veelal wordt gekozen voor een groep van zo`n 10 personen die gedurende 4-6 maanden met de nodige begeleiding zelf aan de slag gaat met het oplossen van problemen waar ze al lange tijd last van hebben
Gestart wordt met een werkbijeenkomst (=workshop) waarbij afspraken gemaakt worden wie welke verbeteringen op zijn eigen werkplek gaat oppakken. Het action learning traject start dus hier.
Na 2 maanden volgt een tweede werkbijeenkomst om de lopende acties daar waar nodig bij te sturen.
Tijdens de Action Learning fasen wordt al lerende en werkende de voorgenomen verbeteringen gerealiseerd. Daar waar nodig wordt voor begeleiding zorggedragen.

Stap 4 Evaluatie

Dit is een werkbijeenkomst waarbij de resultaten worden geëvalueerd. Hier komen ook de bottlenecks op andere afdelingen naar voren die de voortgang in de groep heeft belemmerd. Dit leidt tot interessante ontknopingen.

 

 

Wilt u nog meer weten? Dan vertellen wij u graag de boeiende verhalen over hoe anderen u voorgingen. Afkijken van anderen is in dit geval het beste wat u kunt doen.
Geef bij contact uw vraag op, dan doen wij de rest.