Action learning heeft de toekomst

Omdat de markten steeds sneller veranderen blijken succesvolle organisaties zich flexibel aan te passen aan de omgeving. Dat inspireerde ons als platform Samen Ondernemen om met inbreng van vooral technische dienstverleners het actieprogramma Action Learning Samen Ondernemen (ALSO) te ontwikkelen. Met als speerpunten klantgericht leiderschap, integrale samenwerking, optimalisering werkprocessen (lean) en intern ondernemerschap.
Samenwerking met de Action Learning Academy is de basis voor een volgende en meer professionele aanpak.

Totaalaanbod action learning

Action learning wordt wereldwijd met steeds meer succes toegepast vanwege de pragmatische en actiegerichte opzet. Het is inmiddels een wezenlijk onderdeel van `thema`s als continu verbeteren en levenslang leren. Dat is de reden dat wij als platform Samen Ondernemen  ons meer willen gaan concentreren op een bedrijfskundige klankbordfunctie. Waarbij de uitvoering van het ALSO programma ondergebracht is bij de Action Learning Academy. Dankzij deze professionele samenwerking kunnen wij organisaties die met de markten mee willen groeien beter ondersteunen.

Samen aan de slag?

 1. Strategisch klankbord Samen Ondernemen
  Voor directies/management die hun organisatie tijdig in de goede richting willen ontwikkelen is het platform Samen Ondernemen een geschikte gesprekspartner. Wij kunnen dankzij onze kennis en eigen praktische ervaringen samen met u nagaan welke aanpak in uw situatie het meest geschikt is. De in de praktijk ontwikkelde ALSO modules zijn hierbij een uitermate effectieve leidraad.
  Mogelijk bent u reeds bezig met continue verbetertrajecten. Dan kan een rondetafelgesprek of een workshop samen met het management een slimme zet zijn om aan de hand van de modules te bekijken hoe anderen een en ander met succes hebben aangepakt.
 1. Action Learning Academy
  Hieronder staat het action learning aanbod van de Academy, waar uit u zelf een keuze kunt maken.
 • Gecertificeerde en op action learning gebaseerde management trainingen en opleidingen.
 • Masterclasses en coaching trajecten
 • In company team coaching en -trainingen.
 • In company programma Action Learning Samen Ondernemen (ALSO) voor bedrijven die zich strategisch en marktgericht willen verbeteren. Waarbij uw medewerkers zelf onder deskundige begeleiding de gewenste  verbeteringen op het gebied van werkprocessen en ondernemend gedrag realiseren.

 Geïnteresseerd?
Neem  contact op.

Recent Posts