ALSO modules

De modules van Action Learning Samen Ondernemen zijn ontwikkeld in samenwerking met meerdere innovatieve bedrijven in geheel Nederland die hun organisatie  tijdig aanpasten aan de ontwikkelingen in hun markten. De leiding van de bedrijven kozen per geval die modules die zij belangrijk vonden voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf en personeel.What is Action Learning? - World Institute for Action Learning

Het programma kon worden opgesteld mede dankzij de steun van de overheid en grote brancheorganisaties. Met de intentie om het  innovatievermogen van bedrijven te vergroten dankzij een goede afstemming van technologische innovaties met organisatievernieuwing (ook wel sociale innovatie genoemd).

Bij action learning wordt er in groepsverband onder begeleiding van een coach samen een probleem echt aangepakt. Eerst door elkaar te bevragen en te leren wat een mogelijke aanpak is en deze omgaand uit te proberen. door elkaar  te bevragen, hiervan te leren en het samen uit te proberen.  Bij ALSO wordt er veel met creatieve cases gewerkt om problemen gericht maar wel op een leuke manier bespreekbaar te maken. In de praktijk blijkt dit een gouden greep te zijn.

Om een eerste indruk te krijgen ziet u in het onderstaande schema de rode draad met de 10 modules. Alle modules zijn bedrijfskundig uitgewerkt in beknopte beschrijvingen die tijdens workshops naar wens behandeld worden.
De opzet is speels en uitdagend en is daarom een goede basis voor een open dialoog tijdens  de workshops en actietrajecten.

 

Specifieke modules

Naast de modules in de leidraad zijn er ook nog een aantal modules die in meer specifieke gevallen zijn toegepast. U kunt natuurlijk voor een eenmalige workshop kiezen met een van deze onderwerpen.
– Businessmodellering.
– Samenhang en verschillen tussen innoveren en continu verbeteren.
– Service als succesvolle new business.
– Waardecreatie en klantwaarde.
– Ketenmanagement.
– Ondernemende manager als coach.
– Beleving emotionele en rationele kwaliteit.

Bent u nieuwsgierig, dan vertellen wij u er graag meer over in een persoonlijk gesprek. Stel uw vraag via contact.