ALSO

 

alsoAction Learning Samen Ondernemen is een praktische aanpak voor organisaties die hun `bedrijfsvoering` samen met hun management , projectleiders of het personeel meer klant- en marktgericht willen inrichten. Klantgericht leiderschap, samenwerken en intern ondernemerschap zijn belangrijke uitgangspunten.

Het in company programma is interactief en wordt zelf door het management uitgevoerd. Daar waar nodig met externe ondersteuning van zowel het platform Samen Ondernemen als Symion Cooperatie op het gebied van training en coaching.

De resultaten zijn verbluffend goed. Ook neemt de aanpak weinig tijd, omdat er al lerende en al werkende weg wordt gewerkt. In enkele gevallen is het draagvlak zo groot dat de training deels in eigen tijd kan worden gegeven.

WERKWIJZE

De start: Vrijblijvend oriënterend gesprek over strategie en aanpak.

Voor u als leiding is het van belang om tijdig de organisatie van uw bedrijf aan te passen aan de snelle ontwikkelingen in de markt. Bij (voorlopende) innovatieve bedrijven blijkt dat klantgericht samenwerken en intern ondernemerschap een gouden greep is voor een effectievere bedrijfsvoering.
Dankzij de opgedane ervaringen binnen deze veelal succesvolle bedrijven kunnen we samen met u nagaan of dit ook voor uw bedrijf geldt.
Hieronder staat kort weergegeven hoe u dit samen met onze steun concreet een nieuwe werkwijze kunt aanpakken.

STAP 1: Verkennend gesprek

Aan de hand van uw bedrijfssituatie bekijken we samen welke keuzemodules voor uw bedrijf het meest van toepassing zijn.  Met als doel de voorgenomen vernieuwing of verbetering binnen uw bedrijf te realiseren, waarbij het personeel zelf al werkende en al lerende meedoet.
Als u wilt dat er een andere werkcultuur moet komen of dat de organisatie aangepast moet worden aan de marktontwikkelingen zult met een goed verhaal moet komen. Wij helpen u hierbij door op basis van een heldere visie het onderling vertrouwen op te bouwen om de nodige veranderingen samen op te pakken.
Dankzij onze keuzemodules kunt u als leiding snel een indruk krijgen welke verbeterpunten voor uw bedrijf en doelgroepen het meest van toepassing zijn. Het resultaat is een voorlopig plan van aanpak wat nu samen met de doelgroep verder wordt uitgewerkt.

STAP 2: Uitwerking aanpak

Mocht besloten worden gebruik te maken van de ALSO methodiek, dan is het benoemen van de doelgroepen de eerste concrete actie. Afhankelijk van de gewenste strategische verbetering kunnen bijvoorbeeld de volgende doelgroepen gekozen worden.

  1. Leden van een managementteam met als thema leiderschap en ondernemerschap op basis van een klantgerichte visie.
  2. Leiding van bedrijfseenheden (zoals een afdeling) met het primaire doel coachend management te promoten om klantgericht samenwerken, optimalisering van de werkprocessen en intern ondernemerschap op te pakken.
  3. Projectleiders met als doel de samenwerking met externe partners te verbeteren dankzij partnership, redelijke  win/win-verhouding en klantgerichte zakelijkheid.
  4. Een team binnen een bepaald werkveld (zoals customer service) met als doel het opbouwen van new business dankzij een optimale zakelijke samenwerking met de klanten.

Samen met de potentiele begeleiders wordt het definitieve aanpak uitgewerkt. Pas na volmondig akkoord van de directie kan de uitvoering starten.

STAP 3: Uitvoering

Alhoewel elke aanpak maatwerk is en op een creatieve manier wordt opgepakt geeft het bijgaande schema een indruk hoe een actieprogramma eruit kan zien.
Veelal wordt gekozen voor een groep van zo`n 10 personen die gedurende 4-6 maanden met de nodige begeleiding zelf aan de slag gaat met het oplossen van problemen waar ze al lange tijd last van hebben.
– Gestart wordt met een werkbijeenkomst (=workshop) waarin samen met de betrokkenen de gekozen modules worden uitgediept. Afspraken worden gemaakt wie welke verbeteringen hoe en wanneer op zijn eigen werkplek gaat oppakken.
– Hierna  start het het action learning traject en duurt normaliter 2 maanden. Onder begeleiding van liefst een interne begeleider probeert iedereen al werkende en al lerende zijn klus te klaren.  Gedurende deze fase mag er om de fouten en mislukkingen gelachen worden. Humor en plezier doen immers wonderen!
-Na 2 maanden volgt een tweede werkbijeenkomst om de lopende acties te evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Ook kunnen relevante modules verder uitgediept worden.
– Tot slot wordt het action learning traject weer gedurende 2 maanden voortgezet om de voorgenomen verbeteringen af te ronden.

Stap 4 Evaluatie

Dit is een werkbijeenkomst waarbij de resultaten worden geëvalueerd. Hier komen ook de bottlenecks naar voren die de voortgang in de groep hebben belemmerd. En die kunnen liggen in de gehele organisatie. Dit leidt tot interessante en vaak onverwachte ontknopingen. Kortom, nieuwe verbeteringen dienen zich zomaar aan.

Wilt u nog meer weten? Dan vertellen wij u graag de boeiende verhalen over hoe anderen u voorgingen. Afkijken van anderen is in dit geval het beste wat u kunt doen. Maar nog belangrijker is uw eigen verhaal!
Geef bij contact uw vraag op, dan doen wij de rest.