ALSO


alsoAction Learning Samen Ondernemen is een praktische aanpak voor organisaties die hun `bedrijfsvoering` samen met hun management , projectleiders of het personeel meer klant- en marktgericht willen inrichten. Klantgericht leiderschap, samenwerken en intern ondernemerschap zijn belangrijke uitgangspunten.De resultaten zijn verbluffend goed. Ook neemt de aanpak weinig tijd, omdat er al lerende en al werkende weg wordt gewerkt. In enkele gevallen is het draagvlak zo groot dat de training deels in eigen tijd kan worden gegeven.

Dit in company programma wordt door onze partner Symion Apeldoorn uitgevoerd. Zij zorgen voor de nodige begeleiding en eventuele noodzakelijk training en coaching.


WERKWIJZE

DE START: Vrijblijvend oriënterend gesprek over strategie en aanpak.

Voor u als leiding is het van belang om tijdig de organisatie van uw bedrijf aan te passen aan de snelle ontwikkelingen in de markt. Bij (voorlopende) innovatieve bedrijven blijkt dat klantgericht samenwerken en intern ondernemerschap een gouden greep is voor een effectievere bedrijfsvoering.
Dankzij de opgedane ervaringen binnen deze veelal succesvolle bedrijven kunnen we samen met u nagaan of dit ook voor uw bedrijf geldt.
Hieronder staat kort weergegeven hoe u dit samen met onze steun concreet een nieuwe werkwijze kunt aanpakken.

STAP 1: Verkennend gesprek

Aan de hand van uw bedrijfssituatie bekijken we samen welke keuzemodules voor uw bedrijf het meest van toepassing zijn.  Met als doel de voorgenomen vernieuwing of verbetering binnen uw bedrijf te realiseren. 

STAP 2: Uitwerking aanpak

Mocht besloten worden gebruik te maken van de ALSO methodiek, dan is het benoemen van de doelgroepen de eerste concrete actie. Afhankelijk van de gewenste strategische verbetering kunnen bijvoorbeeld de volgende doelgroepen gekozen worden.

  1. Leden van een managementteam met als thema leiderschap en ondernemerschap op basis van een klantgerichte visie.
  2. Leiding van bedrijfseenheden (zoals een afdeling) met het primaire doel coachend management te promoten om klantgericht samenwerken, optimalisering van de werkprocessen en intern ondernemerschap op te pakken.
  3. Projectleiders met als doel de samenwerking met externe partners te verbeteren dankzij partnership, redelijke  win/win-verhouding en klantgerichte zakelijkheid.
  4. Een team binnen een bepaald werkveld (zoals customer service) met als doel het opbouwen van new business dankzij een optimale zakelijke samenwerking met de klanten.

STAP 3: Uitvoering
Veelal wordt gekozen voor een groep van zo`n 10 personen die gedurende 4-6 maanden met de nodige begeleiding zelf aan de slag gaat met het oplossen van problemen waar ze al lange tijd last van hebben.

Stap 4: Evaluatie

Dit is een werkbijeenkomst waarbij de resultaten worden geëvalueerd. Hier komen ook de bottlenecks naar voren die de voortgang in de groep hebben belemmerd. En die kunnen liggen in de gehele organisatie. Dit leidt tot interessante en vaak onverwachte ontknopingen. Kortom, nieuwe verbeteringen dienen zich zomaar aan.

Wilt u nog meer weten? Dan vertellen wij u graag de boeiende verhalen over hoe anderen u voorgingen. Afkijken van anderen is in dit geval het beste wat u kunt doen. Maar nog belangrijker is uw eigen verhaal!
Geef bij contact uw vraag op, dan doen wij de rest.