Reserve home

Samen ondernemen bundelt krachten voor nieuwe oplossingen waar we nu en morgen behoefte aan hebben.
Zowel succesvolle bedrijven als hun medewerkers bewegen actief mee met de technologische innovaties en de ontwikkelingen in de maatschappij en de markt. Samenwerking en ondernemerschap zijn de basis om dit te kunnen doen. Deze competenties kun je niet even leren maar wel in de praktijk ontwikkelen.

Platform Samen Ondernemen
Wij zijn een strategisch klankbord voor bedrijven die als organisatie mee willen groeien met de markt. Onze expertise ligt op het vlak van strategische samenwerking, intern ondernemerschap en continu verbeteren/sociale innovatie.

Klantgericht samenwerken intern het eigen bedrijf
Als gevolg van de crisis verandert er veel binnen netwerken en productieketens. Dit betekent dat menig bedrijf genoodzaakt is de huidige werkwijze te herzien. Bij een strategische herijking wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het bekende SWOT model, waarbij de externe kansen en bedreigingen afgezet worden tegen de interne sterktes en zwaktes.
Uit ervaringen blijkt dat klantgericht leiderschap en intern ondernemerschap belangrijke uitgangspunten zijn voor een versterking van de interne organisatie. Waarbij het bedrijfsproces toegesneden wordt op de nieuwe behoefte van de klanten.
Wie de samenwerking met externe partijen wil veranderen zal ook de eigen werkprocessen hierop moeten aansluiten.
Er zijn modules beschikbaar die als leidraad kunnen worden gebruikt om tot een optimale klantgerichte werkwijze te komen.

Samen ondernemen met partners
Veel bedrijven versterken hun strategische positie binnen hun keten of hun business circle dankzij een langdurige afstemming met vaste partners. Partnership, ketensamenwerking en strategische allianties zijn intensieve samenwerkingsvormen die vragen om de nodige beleidsmatige focus.
Een belangrijk kenmerk van een strategische samenwerking is de beoogde deling van wederzijdse belangen over een langere periode. Nu de wereld snel om ons heen veranderd is een regelmatige evaluatie van de gemaakte afspraken en overeenkomsten belangrijk. In de praktijk wordt dit (te) vaak vergeten. Check daarom samen met je partner de nevenstaande uitgangspunten. Ook de gouden regels zijn hierbij een goed hulpmiddel.

Noodzaak van een onafhankelijk klankbord.
Veel directies vinden het moeilijk om de samenwerking met een vaste relatie te bespreken. Toch blijkt het zinvol te zijn om periodiek de samenwerking op een professionele en transparante manier te evalueren. Het is meestal wel verstandig een neutrale persoon in te schakelen die de belangen van alle partijen bespreekbaar maakt. Een goed voorbereide rondetafelgesprek kan wonderen doen en zorgt voor de nodige onderlinge verbinding en inspiratie.

Wilt u ook de klantgerichte samenwerking tussen uw medewerkers en met uw partners verbeteren?

Dan kunt ons als klankbord gebruiken op met de volgende terreinen

win winStel uw vraag bij contact en wij nemen contact met u op.

Als bedrijfskundig klankbord voor directeuren helpen wij graag bedrijven die te maken hebben de hectische veranderingen in de markt. Met veel kansen en bedreigingen.
Het blijkt voor iedereen lastig te zijn om in crisissituaties jezelf te blijven. Toch zult u samen met uw collega`s een nieuwe strategische koers moeten ontwikkelen en uitvoeren.
*****************************************************************************************************************************

Jezelf blijven door baas te blijven over je eigen emoties.

Indringende gebeurtenissen roepen bij alle mensen onbewust emotionele gevoelens op. Sommige mensen worden kwaad en willen snel tot actie overgaan. Terwijl anderen juist angstig worden en daardoor `vluchtgedrag` vertonen. Dit geldt zowel voor uzelf als uw medewerkers en klanten. Als mensen zijn we hierin gelijk hetgeen een mooi aanknopingspunt is.
In spannende tijden neemt de roep om leiderschap toe. Het is echter zinvol dat u als leiding eerst een rustpunt kiest alvorens anderen tot acties aan te zetten.
Dit kunt u doen door uw gedachten en beleving met anderen te delen. Een praktische aanpak is om uw verhaal aan iemand te vertellen die echt luistert en de juiste vragen weet te stellen. Het lucht op en ruimt blokkades voor gerichte oplossingen.
Door jezelf te blijven en de juiste rol te kiezen straal je als leiding daadkracht en zelfvertrouwen uit. Dat is een goede basis om samen met anderen tot oplossingen te komen met voldoende draagvlak in de toekomst.

Nieuwe koers

Om perspectief te kunnen bieden is het vereist om op basis van visie of inzicht nieuwe doelen te kiezen. Op deze wijze kunt u samen met uw personeel de strategische plannen bijstellen.
Het is slim hierbij de interne organisatie zodanig te versterken dat de medewerkers meer zelfstandig de nieuwe plannen kunnen en willen uitvoeren. Klantgericht samenwerken op basis van intern ondernemerschap wordt hierdoor een reële optie.
Wij kunnen u als klankbord hierbij ondersteunen door samen antwoord te vinden op bijvoorbeeld de onderstaande vragen.

  1. Wat betekent klantgericht leiderschap voor mij zelf en mijn organisatie?
  2. Sluiten mijn werkprocessen aan op de nieuwe behoefte van mijn klanten en eindgebruikers?
  3. Hoe kan ik onze managers effectiever inzetten bij het verbeteringsproces klantgericht werken?
  4. Hoe geef ik mijn medewerkers dankzij intern ondernemerschap meer ruimte hun kennis en kunde toe te passen? Om dat te doen waar klanten en afnemers om vragen!

Ons klankbord

Win Win DobbelstenenOns klankbord bestaat uit een klein netwerk van mensen met een rijke ervaring in het bedrijfsleven en adequate bedrijfskundige kennis.
Wij bieden u een vertrouwelijk oriënterend gesprek aan per telefoon. Liefst op basis van beschikbare inhoudelijke informatie. Via contact kunt u uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan omgaand contact met u op.