Coronacrisis vraagt om sociale controle en sociale innovatie

Sociale controle en sociale innovatie brengen de nodige discipline en creativiteit  om de lockdown te beheersen en daar waar mogelijk af te bouwen. Zowel bedrijven als hun klanten staan voor de uitdaging om samen hun werkwijze en gedrag aan de nieuwe situatie aan te passen. In de praktijk is bewezen dat sociale innovatie (samen verbeteren) hierbij een goede aanpak is.

Sociale controle

Overduidelijk is dat de overheid niet alle inperkende maatregelen kan handhaven. Vandaar ook de slogan “alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle”.
Dit lukt alleen als attente bedrijven en bewuste burgers elkaar helpen de uitgezette sporen op te volgen. Dit is een vorm van sociale controle met als doel elkaar tijdig bij te sturen. Nederlanders houden in het algemeen niet zo van discipline, maar het is wel broodnodig om zwartgallige toekomstbeelden te voorkomen.
Sociale controle is het meest effectief als dit op een gepaste wijze gebeurt. Net zoals bij WhatsApp kan met een lachend gezicht of een duimpje omhoog veelzeggend gecommuniceerd worden.
Onderlinge discussies hebben daarentegen nauwelijks zin. Beter is om ter plaatse de verantwoordelijke beheerder c.q. toezichthouder in te schakelen. Hij is namelijk bevoegd de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Sociale innovatie.

Nederlanders houden van zelfstandig werken en vinden het bedenken van creatieve oplossingen vaak wel een boeiende activiteit.
Nederland kent dan ook veel innovatieve bedrijven die ons steeds weer verrassen met nieuwe producten en diensten. Deze bedrijven hebben geleerd dat naast schoksgewijze innovaties ook een adequate aanpassing van de bedrijfsvoering vereist is om tot een succesvolle business te komen.
Het veranderen van een werkwijze en het bijbehorende gedrag gaat echter niet vanzelf. Het bedrijfsleven heeft hier veel ervaring mee opgedaan door ook sociale innovatie als vorm van continu verbeteren op te pakken.

Door de lockdown krijgen veel bedrijven nu te maken met een schoksgewijze verandering vanwege een tijdelijk en/of structureel omzetverlies. Voor een deel zal dit tot faillissementen en herstructureringen leiden. Bedrijven kunnen hun kansen op overleven vergroten door omgaand hun bedrijfsvoering aan de marktontwikkelingen aan te passen. Natuurlijk in nauwe afstemming met hun partners en klanten.

Hoe me een werkwijze en het bijbehorende gedrag het beste verandert kan worden afgekeken van innovatieve bedrijven. Met behulp van sociale innovatie worden in essentie de volgende praktische stappen gezet.

  1. Communiceer als leiding op basis van een visie waarom de bedrijfsvoering moet worden aangepast en wat dit betekent voor iedereen binnen de gehele organisatie.
  2. Inspireer medewerkers om binnen de gegeven kaders ook zelf met oplossingen te komen. U zult versteld staan van hun kennis, creativiteit en inbreng.
  3. Delegeer bevoegdheden en middelen naar de betrokken medewerkers om samen de werkwijze en het gedrag aan de nieuwe situatie aan te passen. Willen, kunnen en durven zijn hierbij belangrijke succesfactoren. Wie niet kan of durft kan geholpen worden maar wie niet wil zet zichzelf buitenspel.

Het gaat hier dus om een nieuwe werkcultuur, vandaar de term sociale innovatie. Insiders herkennen in de bovenstaande aanpak de verbetercyclus van plan-do-checken-act. Door het inbouwen van checks wordt nagegaan wat het resultaat van de voorgenomen verbeterstap is. Hierbij wordt op een positieve manier rekenschap naar elkaar afgelegd om te kijken in hoeverre de gewenste oplossingen bereikt worden. Ook hier zien we dat het samen checken van de voortgang essentieel is.

Kortom,
de overheid zou er goed aan doen zowel sociale controle als sociale innovatie te promoten. Met als doel enerzijds de handhaving effectief te optimaliseren en anderzijds de exit strategie creatief te faciliteren.
Dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn wordt dagelijks op scholen, in bedrijven en in de sport bewezen. Discipline en creativiteit is een goede mix voor een goede sfeer met goede resultaten.

Namens platform Samen Ondernemen

Wouter Jansen en Jan Bakker                                          Vragen via contact                                                                                                                     ©samenondernemen.nl 11 mei 2020

Recent Posts