Brainport Eindhoven bakermat voor Samen Innoveren

De heer van Houten (CEO Philps) wijst in zijn Elsevier lezing Nederland de weg hoe bedrijven in de toekomst de ontwikkelingen in het buitenland kunnen bijhouden.

Hij verwijst hierbij naar de brainport regio Eindhoven waar innovatieve bedrijven zich in de afgelopen 20 jaren sterk hebben ontwikkeld. Het gaat hierbij niet alleen om bekende bedrijven als ASML, Philips en VDL maar ook om de vele kleinere ondernemingen die samen met de grote bedrijven durven in te zetten op duurzame innovaties.

Samen innoveren is inmiddels een werkwijze die navolging vindt in andere regio`s die zich sterk ontwikkelen zoals de food tech brainport Wageningen.

Het kenmerk van samen innoveren is dat bedrijven hun krachten bundelen om een gemeenschappelijke doelstelling te realiseren. De kracht van de aanpak is dat het niet bij praten blijft maar dat door iedereen ingezet wordt op het daadwerkelijk strategisch samenwerken c.q samen ondernemen. Een kwestie van samen al werkende en lerende proberen new business te ontwikkelen.

Eigenlijk lijkt de bovenstaande aanpak logisch en eenvoudig. Maar de leiding van de bedrijven en hun medewerkers moeten het samen wel durven, willen en kunnen. Volgens van Houten valt hier nog een wereld te winnen. De EU, landelijke overheden, kennisinstellingen en het onderwijs zijn nodig om Nederland de spirit en de kracht te geven kansrijke oplossingen te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen.

 

Recent Posts