Coachend leiderschap basis voor samen sterk

Nu we allemaal de draad weer proberen op te pakken na de Covid lock downs blijken volgende ontwikkelingen van belang te zijn.

  • Mede als gevolg van het leren thuis te moeten werken stellen de nieuwe medewerkers zich zelfstandiger en mondiger op.
  • Om als ondernemende medewerker goed te kunnen functioneren binnen de organisatie vraagt om een eenduidige en klantgerichte regie. Ook al om het toenemend aantal ZZP-ers, freelancers en flexwerkers in goede banen te leiden.
  • Control management raakt steeds achterhaald en frustreert medewerkers en klanten bij hun verdere ontwikkeling.
  • Een goede werkomgeving met de juiste ambitie is vereist om nieuw personeel met de juiste skills aan te trekken en intrinsiek te motiveren.

Gelukkig zien we dat veel organisaties al juiste oplossingen weten te creëren.

  • Zij kiezen veelal als uitgangspunt dat klanten/afnemers effectief en optimaal geholpen willen worden. Dat vraagt om management en medewerkers die samen willen ondernemen.
  • Een meer coachende stijl van leidinggeven is vereist om medewerkers te ondersteunen zichzelf zelfstandiger te ontwikkelen.
  • Het ruimte geven aan intern ondernemerschap vraagt om het juist delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Waarbij iedereen bereid is hierover naar elkaar rekenschap af te leggen.

De vraag is natuurlijk hoe een betere werkwijze opgepakt kan worden. Samen ondernemen kun je niet even in een dag leren maar het is wel ontwikkelen. We geven twee voorbeelden.

  • Er zijn veel opleidingsinstituten die trainingen aanbieden op het vlak van coachend leiderschap. Betere opleidingsinstituten zoals de Baak doen dit in groepsverband met een gericht programma. Hierin ontdekken `leidinggevers` in groepsverband hoe zij medewerkers in beweging kunnen laten komen.
  • Symion, een coöperatie van zelfstandige organisatieadviseurs en coaches, werkt met een in company actieprogramma. Leidinggevers en medewerkers verbeteren samen hun werkwijze conform een reeds in de praktijk beproefde leidraad. Kortom, al lerende werken en al werkende leren.

De resultaten van dit soort programma`s zijn verbluffend goed, omdat de organisatie hierdoor ingericht wordt op de wensen van de klanten en de medewerkers. Geen wonder dat de  klant- en medewerkerstevreden goed scoort. Dit maakt het aantrekken van nieuwe klanten en medewerkers gemakkelijker.

De eerste stap.

 

  • Wat sowieso aan te raden is om in een oriënterend gesprek kennis te nemen van de resultaten van succesvolle bedrijven die dit soort grogramma`s hebben doorlopen. Als objectief klankbord Samen Ondernemen luisteren wij eerst naar uw situatie. Hierna kijken we welke aanpak voor uw organisatie het beste is. Conform de laatste inzichten op landelijk niveau.
Recent Posts