Ondernemende medewerkers verhogen de innovatieve slagkracht!

Volgens het GEM (Global Enterpeneurship Monitor) Wereldwijd heeft ons land samen met  Zweden, Denemarken, België en Finland de meeste ondernemende werknemers. Door deze medewerkers de nodige ruimte en bevoegdheden te geven krijgen bedrijven een grote innovatieve slagkracht. Maar een goede coaching is wel een randvoorwaarde. 

Ontwikkeling nieuwe activiteiten
In veel organisaties ontwikkelen werknemers gevraagd en ongevraagd initiatieven voor nieuwe bedrijfsactiviteiten, zoals nieuwe producten of diensten en nieuwe vestigingen of business units. Dergelijke ondernemende werknemers, die ook wel interne ondernemers of intrapreneurs worden genoemd, komen het meest voor in economisch hoogontwikkelde landen zoals Nederland. Bijna 15 procent van de werknemers in deze landen is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor hun werkgever, terwijl circa 7 procent zelfs een trekkende rol bij deze initiatieven vervult. Een kwart van de ondernemende werknemers in deze economieën is daarnaast bezig om een eigen bedrijf op te richten of heeft plannen om dat binnen drie jaar te doen. Omgekeerd doet circa 40 procent van alle startende ondernemers in deze landen het business idee op tijdens een baan in loondienst.

Ondernemende werknemers lijken op zelfstandige ondernemers
De door GEM wereldwijd geënquêteerde ondernemende werknemers (circa 4.000) lijken in vele opzichten sterk op de vele duizenden zelfstandige ondernemers in het GEM-onderzoek. Zo komen ze het meest voor in de leeftijdsgroep tussen 25 en 54 jaar. Ook zijn ze vaker man dan vrouw, en zijn ze veelal hoger opgeleid. Ondernemende werknemers hebben een positieve perceptie van hun eigen ondernemende vaardigheden, ze kennen relatief vaak persoonlijk een startende ondernemer en ze zien vaak nieuwe marktkansen. Ondernemende werknemers zijn actief in zowel kleine, middelgrote als grote organisaties, al komen ze het minst vaak voor in organisaties met minder dan tien werknemers. Daarbij is intern ondernemerschap zeker niet beperkt tot private bedrijven. Dit type ondernemerschap komt ook veel voor in non-profit organisaties en bij overheden, met name in Nederland en de Scandinavische landen.

Coaching ondernemende werknemers vergroot kansen

Het is slim om ondernemende medewerkers de ruimte, bevoegdheden en middelen te geven als ware zij interne ondernemers. Hun opleiding en zelfstandig optreden vraagt vooral om coaching en een heldere interne communicatie. Dit betekent dat hiërarchisch management voor een groot deel overbodig wordt. Daarvoor in de plaats zijn ondernemende managers nodig die zowel de interne ondernemers coachen en sturen en die de voor de juiste middelen en werkprocessen zorgen.

win winZie voor meer info intern ondernemerschap

 

Recent Posts