Continu verbeteren als winnende strategie

Om de snelle ontwikkelingen in de markten bij houden moeten organisaties zich continu verbeteren. De Amerikanen bedachten het en Japan voerde het als eerste uit.
Wie wil winnen of overleven zal zich doorlopend moeten verbeteren. Dat dit een waarheid als een koe is kan men dagelijks in de sport zien. 

Een stukje geschiedenis
Direct na de tweede wereldoorlog had de Japan nauwelijks grondstoffen. Toch verliep de wederopbouw van de Japanse industrie dankzij de steun van de USA onverwacht voorspoedig. Een van de opmerkelijke feiten is dat zij het kwaliteitsmanagement een boost wisten te geven door de toepassing van de PDCA circle van de Amerikaan Deming. Deze aanpak van continu verbeteren werd door de Amerikaanse bedrijven genegeerd. Japanse bedrijven verheven deze aanpak tot een uitgangspunt voor hun industriestrategie. Zoals we nu weten leidde de optimale inrichting van de productieprocessen tot een minimaal gebruik aan grondstoffen en energie (lean) en een excellente productkwaliteit (kaizen). De Toyota Tomorrow was een inspirerend bewijs.
In de zeventiger jaren werd Nederland wakker geschud door de toenmalige oliecrisis. Velen zullen zich de historische uitspraak van Den Uyl herinneren in 1973 “Het wordt nooit meer zoals vroeger”. Dat dit ons gedrag zou gaan raken werd al snel duidelijk door maatregelen als de autoloze zondag. Lubbers adviseerde zelfs om tijdig onze gordijnen te sluiten.
Veel westerse innovatieve bedrijven hebben sinds de zeventiger jaren zich de continue verbeteringstechnieken weten eigen te maken. Met als gevolg betere productieprocessen met een hogere productkwaliteit en minder verspilling. De opkomst van een meer duurzame en circulaire economie sloot hierbij aan. Achteraf bezien was het helemaal niet eens zo moeilijk om deze verbeteringsslagen te maken. Het grootste knelpunt was meestal het veranderen van een niet gewenste traditionele gedrag in een meer ondernemende houding.

Aandachtspunten voor de leiding
Continu verbeteren vraagt om wilskracht en een consistente aanpak. Hieronder de aanbevelingen van McKinsey en Deloitte op basis van hun internationale ervaringen.

McKinsey stelt dat de kansen voor succes van een echte ‘transformatie’ drie keer zo hoog worden als de focus van de organisatie ligt op communicatie, voorbeeldgedrag van het management, het (meer) betrekken van werknemers en continu verbeteren. Onder transformatie verstaat men substantiële, duurzame veranderingen in prestatie. Zij onderbouwen dat met 5 punten.

 1. Als de leiding zelf het voortouw neemt, is de kans op succes groter.
 2. Consequente communicatie van het transformatieverhaal heeft de meeste invloed op succes. Vertel de werknemers waar ze het voor doen en wat hun rol is.
 3. Pas wel op voor de roze bril. Senior management ziet de vooruitgang meestal positiever in dan de lagen daaronder.
 4. Kies de juiste mensen en geef ze beslissingsmacht. Het is ook belangrijk de rollen op alle niveaus goed te definiëren om na de transformatie de vaart erin te houden.
 5. Bereid de organisatie voor op continu verbeteren. Zorg voor een systematisch proces om de capaciteiten van medewerkers te ontwikkelen en geef ze de kans verbeteringen te signaleren, te delen en door te voeren (action learning).

Volgens Deloitte zal continu verbeteren nooit makkelijk worden, maar toepassing van de volgende vijf principes maakt de kans op succes een stuk groter.

 1. Persistent leiderschap met het oog gericht op de horizon is nodig om het proces van continu verbeteren in te bedden in de organisatie. Houd daarbij de balans in de gaten tussen centraal leiderschap en de eigen verantwoordelijkheid en beslissingsmacht van de mensen op de werkvloer.
 2. Organisaties die werk willen maken van continu verbeteren moeten – per definitie – verandermanagement hoog in het vaandel hebben staan. Het één kan onmogelijk zonder het ander.
 3. Manage wat je meet:…maar meet dan ook de juiste dingen.
 4. Laat de feiten en data de weg wijzen.
 5. Doe minder dingen beter en neem niet te veel hooi op de vork.
 6. Een pilotproject geeft duidelijkheid over de werkelijke waarde en slagingskansen voordat de verbetering organisatiebreed wordt uitgerold.

 

Recent Posts