Corona crisis vraagt durven te snoeien en/of te groeien 

 

De corona crisis leidt tot onverwachte kansen en bedreigingen. Wie snel orde op zaken durft te stellen onderscheidt zich van de concurrenten. Slimme bedrijven herijken daarom samen met hun partners tijdig hun strategische positie in de markt. En durven te snoeien en/of te groeien.

Strategische heroriëntatie.

Succesvolle bedrijven voeren jaarlijks een strategische evaluatie uit om te kijken in hoeverre de organisatie aangepast moet worden om de ontwikkelingen in de markt bij te houden. Nu de onverwachte coronacrisis velen raakt zouden alle bedrijven dit op een gepaste wijze moeten doen.
Met behulp van bijvoorbeeld een SWOT-analyse kunnen bedrijven snel inzicht krijgen welke kansen en bedreigingen voor hun business van toepassing zijn. En in hoeverre de eigen organisatie geschikt is om hier op in te kunnen spelen.

In het nevenstaande plaatje wordt schematisch weergegeven hoe dit er ongeveer uit kan zien. Door de externe invloeden goed in te schatten in relatie tot de mogelijkheden van de eigen organisatie kunnen bepaalde scenario`s gemaakt worden. We geven drie voorbeelden die van toepassing kunnen zijn op (een deel van) van uw business.

  • Doorgaan dankzij het feit dat de crisis aan uw business voorbijgaat.
  • Snoeien om delen van uw organisatie te stroomlijnen of zelfs te saneren.
  • Groeien doordat uw interne sterktes een match hebben met de nieuwe kansen in de markt.

Saneren om samen weer te groeien.

Wellicht bestaat uw bedrijf uit meerdere soorten activiteiten. Dit kan betekenen dat voor de ene business er kansen zijn om te groeien terwijl er in een andere tak gesnoeid moet worden.
Veel bedrijven die zich tijdig durven aan te passen kiezen bijvoorbeeld voor een volgende  meersporenbeleid.

  • Als directie besluiten om niet kansrijke activiteiten te stroomlijnen of te saneren.
  • Samen met het personeel innovaties en verbeteringen oppakken om kansrijke business verder te ontwikkelen en te laten groeien.

Het getuigt van klasse als een leiding een herstructurering met een helder verhaal naar het personeel weet uit te leggen en te onderbouwen. Dit geeft het onderlinge vertrouwen als basis voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst.


Durven en doen.

Doordat de wereld steeds sneller verandert is er weinig tijd om de kat uit de boom te kijken.
Voor beide hierboven genoemde sporen geldt dat communicatie met het eigen personeel van doorslaggevend belang is. Maar dat kan alleen als u durft aan te geven in welke richting u de oplossing zoekt. De kans is groot dat de meeste medewerkers graag willen meewerken om de meest optimale oplossingen samen te realiseren. Ieders belang is immers in het spel.

Opmerkingen en vragen via contact

Recent Posts