Voor organisaties die ondernemende klanten willen helpen

Samen ondernemen is een programma voor bedrijven die ondernemende  klanten (en gebruikers) professioneel willen helpen. Klanten willen zelf meedoen en verwachten een klantgerichte en ondernemende houding van en instelling de medewerkers met wie ze te maken krijgen.

Het programma ALSO (Action Learning Samen Ondernemen) is met succes toegepast binnen bedrijven die meer klantgericht willen gaan werken en hun service wilden professionaliseren. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

  • Technische dienstverleners zoals installatiebedrijven die hun organisatie klantgericht wilden inrichten inclusief een professionele service.
  • Woningbouwcorporaties die een betere samenwerking wilden van bedrijven in de bouw- en installatiebranche.
  • Brancheorganisatie UNETO VNI voor de uitvoering van een landelijk innovatieproject.
  • Notariskantoren die zich professioneler en zakelijker wilden gaan opstellen (dus niet ondernemender!!).
  • Architecten- en adviesbureaus die zich meer zich meer op het gebruik en hergebruik wilden gaan richten.
  • Als inspiratie bij opzet van energiebesparingsprojecten met als doel het gedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden en de gebruikswaarde van nieuwe toepassingen als voordeel mee te nemen.
  • Groothandels die hun strategische relatie met de distributeurs en afnemers wilden versterken door een betere toegevoegde waarde te genereren.

Samen Ondernemen is bij uitstek een programma voor organisaties die zichzelf willen verbeteren door een meer duurzame en klantgerichte werkwijze. De rode draad in bovengenoemde voorbeelden geeft aan hoe dit programma een steentje kan bijdragen tot de gewenste transitie in Nederland.
KORTOM, EEN EXTRA KANS VOOR DIENSTVERLENERS EN BEDRIJVEN DIE HUN KLANTEN EN GEBRUIKERS EXCELLENT WILLEN HELPEN. .