Referenties

Het thema samen ondernemen is interessant voor directies die hun organisatie willen verbeteren. Dankzij een gericht actieprogramma screent het (ondernemende) management samen met de medewerkers de werkprocessen op effectiviteit en klantgerichtheid. Tevens krijgen de medewerkers de ruimte om als interne ondernemers optimaal met klanten samen te werken.

Het programma is met succes toegepast binnen bedrijven om meer klantgericht te gaan werken en hun dienstverlening te professionaliseren. Hierbij werd gebruik gemaakt van een handleiding met 20 praktische modules.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

  • Technische dienstverleners zoals installatiebedrijven die hun organisatie klantgericht wilden inrichten inclusief een professionele service.
  • Woningbouwcorporaties die een betere samenwerking wilden van bedrijven in de bouw- en installatiebranche.
  • Brancheorganisatie UNETO VNI voor de uitvoering van een landelijk innovatieproject.
  • Notariskantoren die zich professioneler en zakelijker wilden gaan opstellen (dus niet ondernemender!!).
  • Architecten- en adviesbureaus die zich meer zich meer op het gebruik en hergebruik wilden gaan richten.
  • Als inspiratie bij opzet van energiebesparingsprojecten met als doel het gedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden en de gebruikswaarde van nieuwe toepassingen als voordeel mee te nemen.
  • Groothandels die hun strategische relatie met de distributeurs en afnemers wilden versterken door een betere toegevoegde waarde te genereren.
  • Onderwijsinstellingen inzake beheer en onderhoud gebouwen.

Wilt u graag de handleiding met de modules ontvangen, neem dan contact met ons op.