Leren effectiever samen te werken!

Een effectieve samenwerking is vereist om onze problemen op het gebied van bijvoorbeeld het klimaat, infectieziektes, veiligheid en grondstoffen- en energievoorzieningen op te pakken. Wie als bedrijf duurzaam wil overleven zal binnen zijn eigen business circle dus met geschikte partners slimmer moeten gaan samenwerken. Momenteel voldoen echter 50-70 % van de samenwerkingsverbanden niet aan de gestelde verwachtingen. Hoogste dus om slimmer samen te gaan werken.

Gewenste oplossingen

De behoefte aan echte oplossingen veranderen de productie- en distributiestructuren steeds sneller. We geven enkele voorbeelden.

  • Indammen CO2 uitstoot leidt tot afbouwen van allerlei economische activiteiten.
  • Tijdelijke en langdurige corona maatregelen leggen zelfs delen van de economie stil.
  • Terughalen van strategische productiebedrijven staat op de agenda.
  • Inzet van duurzame energiebronnen is onderdeel van energietransitie.
  • Noodzaak tot recycling en hergebruik materialen.
  • Versnelde inzet van nieuwe technologieën
  • Gezondheidszorg kan en moet effectiever georganiseerd worden

Er komt veel op ons af. Met veel kansen voor ondernemers die begrijpen dat je samen met andere partners sterker staat.

Creëer uw eigen toekomst

Veel bedrijven vinden samenwerking met andere bedrijven maar lastig omdat ook de belangen van de partners gediend dienen te worden. Dit is één van de belangrijke redenen waarom 50-70 % van de samenwerkingstrajecten niet succesvol verloopt.
Het is daarom de hoogste tijd om met respect voor elkaars positie te bouwen aan meer onderling vertrouwen op dit vlak. Met als doel na te gaan hoe de organisaties op basis van een win/win verhouding elkaar kunnen versterken binnen de integrale keten. Om zo samen tot een strategische samenwerking te komen die door het betrokken management en medewerkers op een rendabele manier kan worden uitgevoerd.

Leren door te evalueren

Succesvolle bedrijven als DSM en ASML monitoren samen met hun partners doorlopend de marktsituatie en hun gemeenschappelijke werkwijze. De resultaten geven aan dat eigenlijk alle bedrijven dat in Nederland zouden moeten doen.
Ga met uw belangrijkste zakelijke relaties om tafel en evalueer de gebeurtenissen binnen uw business circle of keten. U zult versteld staan van de snelheid van de ontwikkelingen in de markt en de gretigheid waarop andere partijen hierop inspelen. Blijf niet achter en maak elkaar wakker. En inspireer elkaar!

Agenda rondetafelgesprek.

Met plezier maken wij voor u op basis van de kennis en ervaring van ons platform en onze partners een agenda voor een evaluatiegesprek. Zo`n gesprek wordt maakt u absoluut samen sterker!
rondetafelgesprek samen sterk Bel voor nader contact

Recent Posts