Slimmer energiegebruik dankzij action learning

De overheid wil het bedrijfsleven met financiële prikkels aanzetten om CO2  reductie en energiebesparing te realiseren. In het verleden is bewezen dat er veel mogelijk is dankzij innovaties en continue verbeteringen. Juiste stimulerende maatregelen zijn hierbij op langere termijn belangrijker dan bestraffende maatregelen op wettelijke grondslag. Action learning is hierbij een slimme aanpak.

Voorbeeld Japan
Direct na de tweede wereldoorlog hadden de Japanners nauwelijks grondstoffen. Toch verliep de wederopbouw van de Japanse industrie dankzij de steun van de USA onverwacht voorspoedig. Een van de opmerkelijke feiten is dat zij het kwaliteitsmanagement een boost wisten te geven door de wilskrachtige toepassing van de kwaliteitsfilosofie van de Amerikaan Deming. De optimale inrichting van de productieprocessen leidde tot een minimaal gebruik aan grondstoffen en energie en een excellente productkwaliteit en logistieke performance.
De resultaten zien we nu nog steeds in bijvoorbeeld de auto-industrie. Toyota is dankzij het continu innoveren & verbeteren al jarenlang de onbetwiste marktleider.

Waar staan wij in Nederland?
Inmiddels hebben ook veel Nederlandse bedrijven zich het continu innoveren & verbeteren eigen gemaakt om de productieprocessen te optimaliseren op het vlak van arbo, milieu, kwaliteit en logistiek. Mede dankzij nieuwe technologische toepassingen zijn de productieprocessen inmiddels verder gemechaniseerd en geautomatiseerd.
Hierin neemt Nederland een redelijk goede positie in bij vergelijk met andere landen. Een van leerervaringen is dat de wil om te vernieuwen begint op directieniveau en dat het management meer proces- en mensgericht dient te functioneren. Als hulpmiddel is daarbij veel gebruik gemaakt van technieken als lean, kaizen, six sigma en action learning, waarbij de mensen in het werkveld hun eigen werkplek optimaal kunnen organiseren.

Mogelijke aanpak verdere energiebesparing
Bij een door de Provincie Overijssel ondersteund energiebesparingsproject in 2011 kwamen uit rondetafelgesprekken met grotere bedrijven de volgende bevindingen naar voren.

  1. Grotere bedrijven werken inderdaad met continu verbeteringsprogramma’s op het vlak van kwaliteit, arbo en milieu. Energiebesparing zou goed in dit rijtje passen.
  2. Directies zeggen energiebesparing als een interessante bedrijfsmatige investering te zien indien de terugverdientijd korter is dan zo’n 3 jaar. Maar zogenoemd “laaghangend fruit” met een terugverdientijd van minder dan een jaar wordt helaas maar ten dele benut. Dit ondanks alle stimulerende maatregelen die door de overheid worden aangedragen en zelfs wettelijk worden verplicht!
  3. Bij de berekening van de terugverdientijd worden vaak alleen maar de besparingen op het vlak van afschrijving, instandhouding en energiekosten meegenomen. De extra voordelen dankzij een hogere gebruikswaarde komen hierbij echter nauwelijks in beeld. Bij bijvoorbeeld verlichting valt er ook veel te winnen op het gebied van functionele voordelen op het vlak van productiviteit, gezondheid en comfort.
  4. Algemeen is erkend dat het menselijk gedrag een grote rol speelt bij het optimaliseren van processen en systemen, maar de directie vindt het toch nog wel erg moeilijk er mee om te gaan. En het management is vaak te bang om met elan de juiste bevoegdheden te delegeren aan de mensen in het werkveld. 

Financiële prikkel.
Nu onze politieke leiders kiezen voor een leef en werkwijze met een lager energieverbruik zullen zij zelf ook leiderschap moeten tonen. Inspireer dus bedrijven om zelf samen met hun mensen de juiste maatregelen te treffen. Belonen en het geven van de juiste aandacht motiveert hierbij meer dan alleen maar belasten c.q. bestraffen.
Kortom, een consistente financiële aanpak met de juiste triggers is de basis om directies en hun medewerkers het vertrouwen te geven zelf voor een optimale aanpak zorg te dragen. Zij hebben de kennis en vaardigheden om de juiste technische maatregelen te nemen.

Wouter Jansen/ Platform Samen Ondernemen/20-3-2019

 

Recent Posts