Evaluatie van strategische samenwerking is urgent om te overleven.

Continue evaluatie van een (strategische) samenwerking is een must in de huidige roerige tijden. Wie dat niet loopt het risico dat de gedachte synergievoordelen inmiddels verdampt zijn.

Nu de klimaatperikelen niet meer te ontkennen zijn, moeten we samen aan oplossingen werken. De tijd is voorbij om naar elkaar te wijzen wie dat moet doen. De slogan “Alleen samen kunnen we de corona aanpakken” onderstreept het toenemend belang van samenwerking.  Ook de militaire dreiging in Oost Europa geeft aan dat we ons sterker moeten opstellen. Logisch dat de roep om strategische samenwerking toeneemt.

Wellicht werkt u met uw bedrijf of organisatie ook samen met andere partijen om de concurrentiepositie te versterken of tot  klantgerichte oplossingen te komen. Zonder dat dit als een strategische samenwerking wordt betiteld.

  • Een kenmerk van een strategische samenwerking is dat er sprake is van een gemeenschappelijke “visie, strategie en/of strategie”.
  • Hierbij is het essentieel dat de afspraken op een transparante wijze worden nagekomen en nageleefd.
  • Gebeurt dit niet, dan  verdwijnt het onderling vertrouwen als sneeuw voor de zon en versmelten alle gedachte synergievoordelen.


Dat dit laatste punt een serieus punt is blijkt bijvoorbeeld uit de NAVO alliantie. Al jaren worden de financiële afspraken door veel lidstaten met voeten getreden en komt de operationele beveiliging in gevaar. Nu het (bijna) te laat is sluiten de rijen zich weer.

Indien ASML als partnership zo zijn zaakjes zou regelen zouden de aandeelhouderswaarde en de klantwaarde (voordeel voor de klanten) dalen. Met als gevolg een dalende beurskoers.

De veranderingen in de markten gaan steeds sneller, mede als gevolg van de geopolitieke verschuivingen. Dit vraagt om een continue evaluatie van een strategische samenwerking. Waarbij de partners naar elkaar rekenschap afleggen hoe de zaken verlopen. Bij ongewenste afwijkingen is dan bijsturing mogelijk en nodig.

Toyota is een bedrijf wat wereldwijd het continu verbeteren heeft ontwikkeld. Veel bedrijven hebben hier hun inspiratie uit geput strategisch samenwerking uiterst zorgvuldig op te pakken en periodiek te toetsen. Veelal als onderdeel van de jaarlijkse strategische analyses.

De kans is aanwezig dat de urgentie is toegenomen om uw samenwerking met andere partijen tegen het licht te houden. Vooral met als doel te checken of in de huidige roerige tijden de individuele belangen nog in balans zijn met de gemeenschappelijke doelstellingen.

De tien gouden regels en de tien valkuilen voor een vruchtbare samenwerking  kunnen u hierbij een leidraad zijn.

Ons platform biedt zich hierbij als onafhankelijk en vertrouwelijk klankbord aan.

Wouter Jansen maart 2022

Recent Posts