Strategie top 25 beste bedrijven in technische branche

Door Aeternus corporate finance is een onderzoek gepubliceerd over de 25 succesvolste bedrijven in de installatiebranche waarvan we met hun toestemming de strategische beschouwing hieronder weergeven. Dit omdat hieruit klip en klaar naar voren komt dat installatiebedrijven de grote kansen alleen maar kunnen verzilveren door beter binnen de keten samen te werken en hierin als bedrijf zelf meer het initiatief te nemen. Iets wat strookt met het mede binnen UNETO VNI (nu Techniek Nederland) ontwikkelde thema Samen Ondernemen.

Installatiequote

Er wordt verwacht dat deze quote de komende jaren verder zal toenemen naar gemiddeld 25%, doordat installatietechnische componenten een groter aandeel krijgen in de totale bouwsom:
• Vanaf 2018 gaat de overheid strenger kijken naar het terugdringen van energieverbruik bij gebouwen en woningen om uiteindelijk een energie neutrale situatie te creëren.
• Klanten vragen vaker om een lifecycle benadering, waardoor geïntegreerde oplossingen steeds belangrijker worden.
• Het optimaliseren van elektronische/ werktuigbouwkundige installaties en ICT wordt steeds belangrijker, waardoor Internet of Things (smart buildings/ cities) steeds meer tot de standaard zal gaan behoren.

Vanwege het feit dat er binnen deze sector al een bovengemiddeld niveau aan kennis is op het gebied van technologie zal de toepassing van innovatieve ontwikkelingen makkelijker verlopen dan in andere subbranches binnen de bouwsector.

We zien dat er steeds vaker om een System Integrator gevraagd wordt en niet alleen om een specialist. Naast innovatie biedt ook dit kansen voor installatiebedrijven. Hierbij verandert het verdienmodel van het puur projectmatige werken naar meer duurzaamheid en complete ontzorging op langere termijn basis.

Regie en samenwerken

Het gevolg hiervan is dat de installateur meer een coördinerende rol kan gaan spelen en in steeds meer projecten, voornamelijk kleinere, de plaats van de aannemer kunnen overnemen. Hiervoor is echter kennis nodig van de gehele bouwkolom. Aangezien de installatiebranche gekenmerkt wordt door verschillende vakdisciplines zal dit voor een uitdaging gaan zorgen. Tevens vergt dit regisserend vermogen bij het installatiebedrijf.

Bedrijven die hierop goed kunnen anticiperen, dienen over de volgende capaciteiten te beschikken:
• Technisch complexe trajecten kunnen uitvoeren;
• Lange termijn onderhoud- en servicecontracten kunnen organiseren en uitvoeren;
• In staat zijn innovatieve ontwikkelingen te testen;
• Concepten ontwikkelingen voor specifieke markten bedenken;
• Adequate regisseursrol bij projecten.

Daarbij komt dat voor zowel de bouw- alsook de installatiebranche groeimogelijkheden haalbaar zijn door samenwerkingen aan te gaan. De bouwsector, in de breedste zin des woords, zal door middel van partnerships verder kunnen groeien op de volgende gebieden, om daarmee haar opdrachtgever(s) beter te faciliteren:
• Meer ondersteuning tijdens het bouwproces;
• Meer mogelijkheden om werkzaamheden beter te plannen;
• Een hogere mate van verantwoordelijkheid ten aanzien van het beheer en onderhoud van langdurige relaties.

Hiervoor is een bepaalde schaalgrootte nodig. Dit kan bereikt worden door autonome groei en overnames, maar ook door samenwerking tussen marktpartijen. Een verdere concentratietendens in de installatiesector is daarom redelijk aannemelijk.

Wanneer deze partnerships op deze manier succesvol worden, kan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verder verbeterd worden; dit heeft een positief effect op het resultaat van de betreffende bedrijven.

Wilt U meer weten dan kunnen wij u direct helpen. Stel uw vraag via contact.
Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar https://www.aeternuscompany.nl/branche/top-25-installatiebranche-onderzoeksrapport/

 

Recent Posts