Wat is de gebruikswaarde van hybride warmtesystemen?

Uit onderzoek blijkt dat het grootschalig toepassen van hybride warmtepompen één van de snelste en goedkoopste manieren zou kunnen zijn om het gasverbruik bij bestaande woningen in Nederland te verlagen. Maar wat zijn de voor- en nadelen voor de klanten en eindgebruikers?
Bij hybride verwarming wordt de bestaande CV installatie uitgebreid met een lucht-water warmtepomp. Afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en de gewenste warmtevraag in de woning wordt de inzet van de CV ketel en de warmtepomp automatisch geregeld. Het doel is zoveel mogelijk gas te besparen dankzij de toepassing van de elektrisch aangedreven warmtepomp.

De belangrijkste kenmerken zijn.

  1. De warmtepomp wordt geplaatst naast de CV en daarmee gekoppeld.
  2. De buitenunit van de warmtepomp met ventilator wordt buiten geplaatst.
  3. De bestaande radiatoren en vloerverwarming worden gebruikt. Mogelijk zijn aanpassingen vereist door de lagere watertemperatuur van de warmtepomp.
  4. De bestaande warmwatervoorziening blijft bestaan.

De belangrijkste hamvraag is in hoeverre deze oplossing geschikt is voor bijvoorbeeld uw specifieke woning. Onderstaand hebben wij de extra waarde van het hybride systeem in beeld gebracht voor een bestaande geïsoleerde bungalow. De inschatting van de klantwaarde is bedoeld om aan te geven waar en hoe de voor- en nadelen zich met elkaar verhouden.


In dit specifieke geval is aangenomen dat de CV voor 50% vervangen kan worden door de warmtepomp. Dit resulteert in een energiebesparing van 145 euro per jaar. Hier staan wel de extra kosten van 700 euro tegenover voor afschrijving en onderhoud. Bij de gebruikswaarde vallen het langzamer opwarmen, mogelijke geluidsoverlast en mogelijke aanpassing van de waterzijde op.

DOOR EEN BETER GEBRUIK VAN DE WARMTEPOMP EN/OF DOOR HOGERE GASPRIJZEN VERANDERT DE UITKOMST TEN GUNSTE VAN DE WARMTEPOMP. BESPREEK DIT MET EEN BETROUWBAAR INSTALLATIEBEDRIJF.

Recent Posts