Gedachtengoed Samen Ondernemen

De opkomst van de ondernemende manager

In 2002 heeft Wouter Jansen zijn kennis en ervaring opgedaan bij meerdere toonaangevende concerns beschreven in het boek `De ondernemende manager`. Met als reden dat ondernemerschap binnen onze samenleving een steeds belangrijkere plaats inneemt. Ondernemers zorgen immers als eersten voor de noodzakelijke vernieuwingen en geven ruimte aan de individuele ontplooiing van werknemers.
In het boek wordt helder beschreven dat teveel `management control` het oppakken van nieuwe kansen belemmert. De managers dienen zich juist ondernemender op te stellen en intern ondernemerschap te promoten. Alleen dan ontstaat er de ruimte om samen met het personeel die oplossingen te bedenken en te realiseren waar de klanten en gebruikers hun voordeel mee kunnen behalen.
Veel ondernemers hebben dit praktische boek met plezier gelezen. Met als doel om de organisatie van hun eigen business slimmer en klantgerichter te organiseren De inhoud is nog steeds actueel.

Samen ondernemen als win/win werkwijze

In 2004 is de eigen consultancypraktijk Jansen Management Partners (JMP) gestart. Tot 2018  heeft JMP als regievoerder samen met een aantal consultants en coaches tientallen bedrijven strategisch en operationeel op een beter spoor gebracht. Zo ontstond samen lerende en werkende weg het thema Samen (Ondernemen.
Gebrek aan strategische samenwerking binnen de keten werd toentertijd als een nijpend probleem ervaren binnen veel branches, Samen met de brancheorganisatie UNETO VNI (nu Techniek Nederland) is van 2011-2014 een landelijk innovatieproject uitgevoerd op basis van een actieprogramma Samen Sterk. Strategische samenwerking binnen de integrale bouwketen op basis van de uitgangspunten van Samen Ondernemen was hierbij het uitdagende hoofdthema. Dit blijkt de weg vrij te maken om als bedrijven optimaler met elkaar samen te werken. Samen klantgericht ondernemen is voor menig bouw- en installatiebedrijf de oplossing gebleken voor een goede samenwerking met de partners in de business op basis van een gemeenschappelijke klantgerichte werkwijze. Hier heeft dankzij de inbreng van alle betrokkenen het thema samen ondernemen concrete inhoud gekregen in de vorm van het ontwikkelde actieprogramma ALSO (Action Learning Samen Ondernemen).

Action Learning Samen Ondernemen

Action Learning Samen Ondernemen
Symion Cooperatie te Apeldoorn biedt het in company programma ALSO aan. Zie hun website.

Klankbord Samen Ondernemen
Het klankbord ondersteunt nu graag directies persoonlijk op het gebied van visie en strategieontwikkeling. De wereld verandert steeds sneller wat betekent dat de huidige leidinggevenden veel voor de kiezen krijgen. Gezien onze ervaring van de betrokken adviseurs weten wij dat de leiding juist in deze situaties de tijd moet nemen om de essenties van ontwikkelingen te doorzien. Visie en inzicht zijn de basis van duurzame oplossingen die er toe doen. Een goede communicatie en de menselijk maat blijken uiteindelijk het gewenste resultaat te bepalen. Iets wat te vaak vergeten wordt in onze jachtige tijd.

Voor vragen zie contact