Hapimag community overleeft dankzij samen ondernemen

Hapimag is met 56 vakantieresorts en 121000 leden een bekende timesharing organisatie binnen de Europese recreatiemarkt. Een tiental jaren geleden was timesharing nog een ietwat dubieus verdienmodel met veel teleurgestelde deelnemers.

Sinds 2016 heeft Hapimag het roer omgegooid en gekozen om binnen haar community de gemeenschappelijke belangen van alle betrokkenen beter te behartigen. Bij de aanpak van de Corona crisis blijkt dit een gouden greep te zijn en zijn de leden bereid als partners hun verantwoordelijkheid te nemen. Doordat zij zich medeondernemer voelen zijn zij bereid het nieuwe boekingssysteem te ondersteunen.

De eenvoud is de kenmerk van het ware

Om de negatieve gevolgen van de Coronacrisis op te vangen heeft ook Hapimag net zoals vele andere bedrijven de operationele bedrijfsprestaties aangepast aan de gewijzigde marktsituatie. Effectieve maatregelen zijn genomen worden om de resorts open te houden en de kosten te beteugelen.
Maar Hapimag heeft ook haar werkwijze en organisatie aangepakt en lijkt daardoor dankzij de onderstaande punten sterker uit de crisis te komen.

  • Het strategische speerpunt klanttevredenheid is verder aangescherpt. Op basis van duurzaamheid en eenvoud. Dat laatste is een uniek punt omdat eenvoud en transparantie de menselijk maat mogelijk maakt.
  • Verbetering van de interne communicatie met de leden door het gemeenschappelijk belang van iedereen helder en transparant centraal te stellen.
  • Een grotere slagkracht dankzij de keuze voor een doelgerichte samenwerking binnen de gehele community op basis van empowerment en meer intern ondernemerschap.

Hapimag laat zien dat overleven tijdens een crisis mogelijk is als de leiding op tijd de juiste regie neemt. Met als belangrijkste leerpunt om dankzij een coöperatieve werkwijze de krachten te bundelen zodat iedereen zich betrokken voelt. Het gemeenschappelijk belang van de community is een punt aan de horizon en werkt als een baken naar de toekomst. Wat zich laat vertalen in een beter functioneren van het nieuwe flexibele boekingssysteem tijdens de corona perikelen.

Wat kunnen we hier van leren?

De corona crisis leert ons dat we `alleen samen` tot de gewenste oplossingen kunnen komen. Dit op basis van een heldere en eenduidige strategie met doelstellingen waar ook klanten beter van worden blijkt succesvol te zijn.
Iets wat we allemaal best weten maar toch teveel en te vaak vergeten. Daar komt bij dat klanten zich steeds ondernemender opstellen. Samen ondernemen en co-operatief met elkaar omgaan blijkt waardevol te zijn.

Zijn er naast Hapimag nog meer voorbeelden?

Bij de huidige crisis zien we dat veel bedrijven hun organisaties inkrimpen met als doel hun winst vast te houden. Klanten voelen haarfijn aan dat hun belangen hierbij niet centraal staan. Het gaat dan ook vaak ten koste van het serviceniveau en de bereikbaarheid.
Het is daarom een mooi tijdstip om samen met de klanten te achterhalen hoe ze met behulp van nieuwe technologische mogelijkheden en een slimmere werkwijze beter bediend kunnen worden. Dit lijkt misschien moeilijk maar het is in de kern echt simpel. Vandaar ook het gezegde `The truth is ever be found in its simplicity`. Bedrijven die deze koers varen blijken hun kansen op succes duidelijk te vergroten.

Wie meer wil weten hoe je de klantwaarde binnen je eigen organisatie kunt vergroten tijdens crisistijden kan contact met ons klankbord Samen Ondernemen opnemen. 

 

Wouter Jansen/13 april 2021
Bron jaarverslag Hapimag 2020 en eigen ervaring als partner/lid.

Recent Posts