Installateurs en energiecoaches helpen eigenaren van het gas af.

Het inperken van het gebruik van fossiele brandstoffen is een ontwikkeling die haar eigen dynamiek nog gaat krijgen en betekent werk aan de winkel voor de gehele installatiebranche.
Eigenaren van bestaande woningen /gebouwen komen onder druk om zo snel mogelijk tot drastische energiebesparingen te komen. De beste maatregel blijkt een bewuster gedrag van de gebruikers te zijn. Het lager te zetten van de thermostaat leidt al tot een abrupte daling van het gasverbruik.  
Volgende stappen bij het verduurzamen van bestaande woningen/gebouwen zijn naast isoleren het moderniseren van de technische systemen zoals verwarming, verlichting, regelsystemen, beveiliging, oplaadsystemen etc.  Alvorens maar ergens aan te beginnen is het goed als een opdrachtgever/klant de zaakjes eerst goed op rij zet. Hij heeft hierbij wel de hulp van installateurs en/of energiecoaches nodig. We geven een voorbeeld van mogelijke aandachtspunten bij de aanschaf van airconditioning (lees warmtepomp).

Punten van belang bij de aanschaf van warmtepompen.
– Wat is het beschikbaar investeringsbudget?
– Wat zijn de exploitatiekosten (cost of ownership) versus de opbrengsten (gebruikswaarde)?
– Kiezen voor hybride of full electric warmtepompen? Split of monobloc?
– Zijn de huidige verwarmingsarmaturen geschikt voor een lagere watertemperatuur?
– Welke SCOP (seasonal coëfficiënt of performance) is vereist voor een gewenste besparing.
– Inzet van extra plaatselijke verwarmingsbronnen zoals infraroodpanelen, omkeerbare airco etc?
– Gebruikerswensen (geluid, ventilatie, temperatuur, bedieningsgemak, customer service etc.
– Benutting groene stroom (energieopslag in de toekomst)?
– Mogelijkheid om configuratie aan te passen aan toekomstige veranderingen?
– Uitbreiding meterkast en regelapparatuur?
Een energiecoach kan een opdrachtgever al goed op weg kan helpen. Maar voor een ontwerp is de technische inbreng van een installateur onontbeerlijk. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten zie je echter iedereen maar helaas weinig of geen installateurs. Hier laat de branche kansen liggen om de behoefye in de markt te ervaren.

Met wiens hulp en inbreng kan een opdrachtgever tot zijn keuze komen.

 1. De  huisinstallateur is een goed eerste aanspreekpunt. Hij kent de woon- en werksituatie en er is vaak een vertrouwensrelatie. Samen met een energiecoach een ideaal klankbord voor een opdrachtgever. Vooral als de huisinstallateur transparant aangeeft welke partijen hem professioneel ondersteunen voor vragen die hij zelf niet kan oppakken.
 2. Professionele installatiebedrijven hebben kennis en kunde in huis en kiezen veelal voor een rigide aanpak. Hierbij is het mogelijk dat er een aparte opdracht voor het ontwerp noodzakelijk is. Dit omdat men het ontwerp als een serieuze bouwfase beschouwt. En het is helder en transparant. Professionele opdrachtgevers vinden dit overigens normaal.
 3. Enkele leveranciers van bekende merken maken op de website een globale inschatting van de woonsituatie en geven een beperkt eerste advies. Bij goed georganiseerde bedrijven kan via een dealer locater nagegaan worden of er in een regio een geschikte installateur is die een `gegarandeerde oplossing` kan uitwerken. Hier bent u vaak altijd verzekerd van een integrale aanpak. Mits je niet in de wachtrij terecht komt. door de lange levertijden en het gebrek aan personeel.
 4. Op het internet zijn meerdere handelspartijen en start ups die standaard installaties naar eigen inzicht samenstellen op basis van apparatuur van bekende merken. En dit door installatieteams of ZZP`ers laten monteren. Zij zijn veelal gefocust op snelle handel met beperkte garanties. Veel klanten zijn uitermate tevreden, terwijl de lange termijn resultaten nog onbekend zijn.
 5. Het inschakelen van een adviseur is alleen zinvol als transparant is met welke installateur hij samenwerkt.

Welk spoor er ook gekozen wordt, de inschakeling van een (vaak kleinere) huisinstallateur (eventueel samen met een energiecoach/adviseur) ligt voor de hand. Maar dan moet de huisinstallateur wel betaalde tijd vrijmaken om een opdrachtgever te helpen. Liefst in samenwerking met professionele partijen  die hem inhoudelijk kunnen ondersteunen.

Huisinstallateur & customer service (toekomstbeeld)

Wat in het plaatje ook duidelijk naar voren komt is dat onderhoud en service sterk bepalend zijn voor een succesvolle exploitatie. Om technische systemen optimaal te benutten wordt customer service almaar belangrijker. Dit is attractieve business met goede rendementen.

Een huisinstallateur (of een kleinere installateur) die zich als helpdesk ook richt op ondersteuning van gebruikers voegt veel waarde toe aan de opdrachtgever.  En dat loont en geeft vertrouwen.

Ontwikkelingspunten voor de huisinstallateur en de medewerkers zijn hierbij:

 • Leren omgaan met begrippen als cost of ownership en gebruikswaarde.
 • Effectief organiseren van service, onderhoud en customer service.
 • Inrichting van een praktische en goed bereikbare helpdesk.
 • Samenwerken met professionele installatiebedrijven. (partnership).
 • Klantgerichte en ondernemende grondhouding van het personeel.
 • Samenwerken met energiecoaches en technisch adviseurs indien zinvol.

Als klankbord kunnen wij samen met u bekijken of deze weg voor uw bedrijf geschikt is.

.

Recent Posts