Installeren doe je niet alleen maar samen met je klanten!

Thema klantenavond over nieuwe verwarmingssystemen

Niemand lijkt nog precies te begrijpen wat precies het doel is van het overheidsbeleid inzake de energietransitie. Omdat het gas duurder wordt en de productie van de aardgaswinning op een lager pitje wordt gezet worden veel burgers toch gedwongen om na te denken over wat te doen.

Op afstand lijkt alles simpel. In Haagse kringen spreekt men over een greendeal en de noodzaak van een energietransitie. Belastingmaatregelen en subsidieregelingen zijn snel te bedenken, maar moeilijker is de vraag wie wat doet in de praktijk.

Zo blijkt het bijvoorbeeld voor mensen met een bestaande c.q. oudere woning het nog niet zo simpel om een goede oplossing voor de langere termijn te kiezen.  Deze woningen zijn doorgaans beperkt geïsoleerd en worden verwarmd door een CV installatie eventueel in combinatie met een houtkachel of andere warmtebronnen.. Nu moet er gekozen worden voor een verwarmingssysteem waarbij isolatie, radiatoren, vloerverwarming, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en de bestaande CV ketel optimaal op elkaar moeten worden afgesteld. Sommigen praten zelfs over een klimaatsysteem waarbij koeling en ventilatie ook worden geregeld.

Nog maar weinig partijen in de integrale installatiebranche blijken innovatieve huiseigenaren adequaat te kunnen helpen op het gebied van een integraal ontwerp en uitvoering van een nieuw verwarmings- of klimaatsysteem. Toch ligt hier een grote kans voor de gehele sector om de noodzakelijke vernieuwingen te helpen doorvoeren.

Uit onderzoek van de vereniging eigen huis (VEH) komt naar voren dat de monteurs en projectleiders nog onvoldoende in staat worden gesteld de klanten bij hun vragen te helpen. Op voorlichtingsavonden van duurzame verenigingen blijken de installatiebedrijven veelal te schitteren door afwezigheid.

Techniek Nederland stelt dat installatiebedrijven zowel het ontwerp als de uitvoering van nieuwe systemen samen met de klanten zullen moeten leren op te pakken. Dit betekent dat naast vaktechnische kennis er ook kennis op gebied van klantwaarde (zoals wooncomfort, financieel rendement, gezondheid etc) eigen moet worden gemaakt.

Een gouden tip is daarom om als  installatiebedrijf  klantenavonden te organiseren waarbij met hulp van derden de vragen die er leven samen worden opgepakt. Zie dit als een eerste stap om het vertrouwen van de eigen klantenkring te behouden om samen tot de gewenste oplossingen te komen.

Kijk eens op de website www.samenondernemen.nl en zie hoe zelfs cardiologen een inspirerende bijeenkomst met cliënten wisten te organiseren. Het vraagt wel om een gedegen voorbereiding. Wij kunnen u daarmee helpen.

 

Recent Posts