JP van den Belt toonbeeld excellente zorgverlening

In het Financieel dagblad van 3 april valt te lezen waarom het de zorginstelling JP van den Bent het lukt op een menselijke maat excellente zorg te verlenen.

De kern van het verhaal is dat zij niet alleen de cliënt centraal stellen maar vooral de relatie tussen de medewerkers in het veld en hun cliënten. Met als resultaat een hogere tevredenheid van zowel de medewerkers als de klanten. Wat tevens de basis is van bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim en een hogere kwaliteit van de zorgverlening. Een belangrijke voorwaarde is wel om het personeel de ruimte te geven eerst zelf uit te vinden hoe de cliënt het beste geholpen kan worden. Dit betekent het afbouwen van onnodige voorschriften en protocollen waarbij teamcoaches met mandaat voor de nodige teamsturing en ondersteuning zorgen.

Deze werkwijze is niet nieuw en wordt binnen de zakelijke en technische dienstverlening al volop toegepast. Steeds meer bedrijven ontdekken dat klanten willen dat de medewerkers in het werkveld het vertrouwen van hun leiding krijgen om hun eigen zaken adequaat te kunnen regelen. Dit betekent ruimte geven aan ` de medewerkers als interne ondernemers`, natuurlijk met vakkundige coaching en ondersteuning van de leiding.

De essentie van intern ondernemerschap is, dat de ondernemende medewerkers hun eigen werkproces zodanig regelen dat de output strookt met de wensen van de (interne of externe) klant waarbij de rest van de organisatie de gewenst input levert. Als interne ondernemer ben je dus een onderdeel van de gehele organisatie waarbij coördinatie, onderlinge afstemming en samenwerking belangrijk is. Zelfsturende teams zijn vaak een brug te ver en ook niet effectief. Succesvolle innovatieve bedrijven  kiezen er daarom voor om stap voor stap een nieuwe werkwijze te ontwikkelen (continu verbeteren).  JP van den Bent is als stichting hier ook een goed voorbeeld van want ze zijn al vanaf 1998 hiermee bezig. Tijd dus voor de anderen om snel te volgen met gebruikmaking van reeds verworven kennis en ervaring.

In de zorg werken blijkbaar 1.100.000 werknemers met nog eens 125.000 vacatures.  Al met al een reden om aan de bovenstaande verbeteringen veel meer aandacht te schenken. Veel partijen in de zorg kunnen leren van de aanpak van JP van de Bent. Maar het is ook slim af te kijken hoe een en ander zich in het bedrijfsleven ontwikkeld heeft, wat op dit terrein een grote voorsprong heeft.

In Japan, de bakermat van continu verbeteren en action learning, laat men zich graag inspireren hoe de natuur een excellente samenwerking oppakt. Zo gaan bijvoorbeeld mieren zonder protocollen en sturing aan de slag om `bruggen te bouwen`. Het zit blijkbaar ook voor een deel in de genen. Een cultuuromslag kost daarom veel tijd en het is dus eigenlijk zonde onnodig veel tijd te verliezen.

                                                           >>> >>>>  Kortom, wie wil volgen graag contact!

Recent Posts