Klantgerichte professionals hebben de toekomst!

Terwijl juist de behoefte aan professionele dienstverlening toeneemt is er een schrijnend tekort aan vakmensen in vrijwel alle sectoren. Het boeien en binden van professionals die hun vak beheersen is dus urgent.

De hedendaagse vakmensen willen graag als interne ondernemers zo zelfstandig mogelijk aan de slag met de juiste bevoegdheden en middelen. Gezien de toenemende complexiteit is multidisciplinair samenwerken wel een vereiste. Een slimme leiding stimuleert deze klantgerichte professionals.

Van vakman naar klantgerichte professional
We weten dat van oudsher vaklieden en specialisten hun eigenzinnige zelfstandigheid omarmen. Het werk wordt echter complexer en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Om tot de gewenste oplossingen te komen worden naast kennis en kunde ook een klantgerichte houding en de wil om samenwerken gevraagd.
Het is daarom beter om over professionele medewerkers te spreken. Wat trouwens ook het imago van deze beroepen op het gewenste niveau brengt.
Een professionele medewerker beschikt over de nodige kennis en vaardigheden, is creatief in de uitvoering van het werk en is bevoegd vakinhoudelijke besluiten te nemen. Verder zijn teamgerichte samenwerking en intern ondernemerschap gewenste vaardigheden.

Action learning
Om de bovengenoemde veranderingen succesvol op te pakken zullen teamgerichte samenwerking en intern ondernemerschap verder ontwikkeld moeten worden. Bewezen is dat het afleren van verouderde werkmethoden en het aanleren van de nieuwe werkwijze het beste in de praktijk kan worden gedaan. Action learning programma`s zijn hiervoor bijzonder geschikt omdat met de nodige humor en plezier heikele punten gerelativeerd worden.

Rol leiding
De leiding zal vanzelfsprekend richting en consequente sturing moeten geven. Met minder directe controle over je medewerkers die meer zelfstandig moeten leren klantgericht samen te werken. Aansturen gaat meer via coaching en vereist meer onderling vertrouwen.
Uit onderzoek blijkt dat een grotere autonomie en meer verantwoordelijkheid op de werkplek leidt tot een hogere productiviteit en betere werksfeer. Een echte win-winsituatie.

Wilt ook u uw management en vakbekwame medewerkers zich laten ontwikkelen zoals iedereen dat blijkbaar wil? Neem dan contact met ons op over hoe intern ondernemerschap met behulp van onze modules in de praktijk wordt ontwikkelen. Een aanpak die zichzelf snel terugverdient en het werken plezieriger maakt
!

Recent Posts