Excellente dienstverlening heeft de toekomst

Afnemers en klanten willen zelf meedoen bij het realiseren van de door hen gewenste resultaten.

Dit betekent dat de dienstverleners samen met hun partners en afnemers op win/win basis zullen moeten leren samen te ondernemen.
In diverse sectoren zien we dat excellente dienstverlening alleen maar mogelijk is als de betrokken medewerkers van de aanbieders en afnemers nauw met elkaar samenwerken. Excellente dienstverlening wordt dankzij de menselijk maat goed  gewaardeerd en betaald.
Tevreden klanten worden zelfs ambassadeurs van uw organisatie.

Klantgerichte leiding en intern ondernemerschap.
Bewuste klanten willen zakelijk, correct en professioneel geholpen door deskundige medewerkers.  Een klantgerichte leiding begrijpt dat het management en de medewerkers de juiste bevoegdheden en middelen moeten hebben om als interne ondernemers de klanten professioneel van dienst te kunnen zijn.
Ondernemerschap, zakelijk inzicht, onderling respect, vertrouwen en dat doen waar de afnemers om vragen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit geldt zowel voor de medewerkers als de klanten.

Van Goed naar Beter!
Excellente werken is een resultaat van doorlopend verbeteren. Dat we beter gaan sporten dankzij oefening en training is voor iedereen duidelijk. Maar dit geldt ook voor onze werksituaties.
Excellente dienstverleners spelen hierop in door tijdig de regie nemen. Ze moedigen de medewerkers aan om zich te ontwikkelen tot interne ondernemers. En passen daar hun interne organisatie proactief op aan.


Wilt u meer weten?
win win

Vraag gratis via CONTACT om onze white paper `excellente dienstverlening`