Excellente dienstverlening doe je samen met de klanten!

Afnemers en klanten willen zelf meedoen bij het realiseren van de door hen gewenste resultaten. Dit betekent dat met name dienstverlenende bedrijven samen met hun partners en afnemers op win/win basis zullen moeten leren samen te ondernemen.
In diverse sectoren zien we dat excellente dienstverlening alleen maar mogelijk is als de betrokken medewerkers dat waar de klanten echt om vragen en nodig hebben.. Kijk maar naar de snel groeiende bedrijven op het vlak van onderhoud, service support en ontzorging. Excellente dienstverlening wordt dankzij de menselijk maat goed gewaardeerd en betaald.
Tevreden klanten worden zelfs ambassadeurs van uw organisatie.

Klantgerichte leiding en intern ondernemerschap.
Bewuste klanten willen zakelijk, correct en professioneel geholpen door deskundige medewerkers.  Een klantgerichte leiding begrijpt dat het management en de medewerkers de juiste bevoegdheden en middelen moeten hebben om als interne ondernemers de klanten professioneel van dienst te kunnen zijn.
Ondernemerschap, zakelijk inzicht, onderling respect, vertrouwen en dat doen waar de afnemers om vragen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit geldt zowel voor de leiding, het management als alle medewerkers..

Van Goed naar Beter!
Excellente werken is een resultaat van doorlopend verbeteren. Dat we beter gaan sporten dankzij oefening en training is voor iedereen duidelijk. Maar dit geldt ook voor onze werksituaties.
Klantgerichte leiders spelen hierop in door tijdig de regie nemen. Ze moedigen de medewerkers aan om zich te ontwikkelen tot interne ondernemers. En passen daar hun interne organisatie proactief op aan.


win winWilt u meer weten?

Vraag gratis via CONTACT om onze white paper `excellente dienstverlening`