Kompas voor technische bedrijven in nood

De branche organisatie Techniek Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de economische vooruitzichtzichten van de technische dienstverlening in Nederland. De resultaten bevestigen wat iedereen in Nederland eigenlijk al lang weet. We zullen ons allemaal moeten aanpassen om de structurele problemen het hoofd te bieden.
De vraag is natuurlijk hoe je dat moet doen. We geven een voorzetje hoe succesvolle technische bedrijven dit al hebben opgepakt. In de SWOT analyse staan de meest opvallende punten genoemd. Zie het als een praatstuk/kompas voor technische bedrijven die tijdig willen bijsturen.

De beschreven vooruitzichten zijn best wel zorgelijk door bijvoorbeeld het afnemende consumentenvertrouwen, de geo-politieke onzekerheden, de schaarste op het gebied van grondstoffen, materialen en personeel en de klimaatperikelen. Toch biedt elke crisis ook weer nieuwe kansen die ondernemende bedrijven met succes kunnen oppakken. Het is wel handig om dan de zaken organisatorisch op orde te hebben.

Op basis van onze jarenlange ervaringen durven we toch op persoonlijke titel een voorzet te geven hoe een doorsnee “technisch bedrijf”  zich beter kan ontwikkelen bij de huidige marktontwikkelingen. Daartoe geven we op basis van enkele geschetste kansen en bedreigingen aan hoe een bedrijf afhankelijk van zijn eigen interne sterke en zwakke punten  tot een effectievere aanpak kan komen.

Dit overzicht is bedoeld als praatstuk om te kijken hoe u de zaken in uw eigen bedrijf beter kunt ordenen. En om te achterhalen of uw organisatie de toegevoegde waarde levert waarvoor de klanten willen betalen.

Natuurlijk verschilt de situatie per bedrijf en sector. Daarom zal elk bedrijf deze exercitie moeten uitvoeren op basis van de actuele feiten en ontwikkelingen in de eigen business. Dit kost wel wat tijd maar het bespaart u veel ellende en onnodige kosten en verliezen.

Mogelijk vindt u het wel een mooi verhaal, maar u kunt het werk nu al niet aan. En klanten vragen al steeds meer aandacht waardoor er geen tijd is te veel na te denken. Kortom, uw hoofd staat er niet naar of u komt er niet aan toe.
Juist dan zijn strategische keuze`s van groot belang om de juiste focus te kunnen leggen op die zaken waar u goed in kunt en wilt zijn. Nu en in de toekomst!

Ondernemen is denken en doen en als u dat wilt dan denken wij graag met u mee! à klik hier voor contact

                                                                    ©wgj 05092022

Recent Posts