Leiders met visie ondernemen samen met hun personeel!

Het is momenteel geen sinecure om in onze veranderende wereld leiding te geven aan een organisatie. Gelukkig sta je als leider er niet alleen voor mits je de mensen in de organisatie optimaal inschakelt en uitnodigt om samen te ondernemen. Leiders met visie ondernemen daarom samen met hun personeel.

We geven enkele aanknopingspunten hoe dit op te pakken.

 

1.De essenties van leiderschap

Er wordt veel geschreven over wat leiderschap is en wat het eigenlijk hoort te zijn. Menig schrijver heeft echter zelf nog nooit echt leiding gegeven en heeft zelden praktische ervaring hoe een business te runnen. Geen wonder dat mensen uit het praktijk hier niet veel wijzer van worden.

Door alle technische ontwikkelingen en grote veranderingen in onze samenleving neemt de roep om leiderschap met de dag toe om de vele nieuwe kansen en bedreigingen succesvol op te pakken. Dit is een goede reden om de essenties van leiderschap beter in beeld te brengen.

Een algemene definitie van leiderschap is het geven van leiding aan een groep mensen om op basis van een aansprekende visie samen een gesteld doel te bereiken.

Anders gezegd, een leider neemt de regie en zet een groep mensen gericht in beweging om samen een gemeenschappelijk doel te bereiken. De essentie is dus dat een leider de mensen in zijn organisatie weet te overtuigen waarom en hoe ze samen de gevraagde prestatie kunnen realiseren. Iedereen die een leidinggevende rol vervult binnen deze organisatie heeft hier mee te maken en zal samenwerken c.q. samen ondernemen als een nieuwe werkstijl moeten omarmen. Ruimte voor eigen `koninkrijkjes` is er dus niet meer.

Leider is meer dirigent dan baas

Net zoals bij een orkest zijn het de mensen in de organisatie die dankzij een goede ondersteuning en sturing het eigenlijke werk kunnen doen. Onderling vertrouwen, respect voor elkaar en het oog hebben voor de menselijke maat staan hierbij als zogenoemde zachte waarden centraal. Dit geldt voor iedereen die hieraan mee wil doen.

Een beetje slimme leider weet dat hij zich niet moet opstellen als een autoritaire baas maar veeleer als een inspirerend en verbindend boegbeeld. Zoals een dirigent bij een orkest die de mensen, die het echte werk doen, de credits geeft die ze verdienen. En die de mensen de ruimte geeft zich verder te ontwikkelen en te bekwamen.

Leider doet het niet alleen

Nu we geconfronteerd worden met problemen die we alleen maar samen kunnen oplossen blijkt leiderschap belangrijker te worden. Dagelijks is te zien daar waar leiderschap en visie/doel binnen een organisatie ontbreken de kans groot is dat de uitvoering in de soep loopt en zelfs de continuïteit in gevaar komt.

Vaak wordt gedacht dat de leider één persoon is die de eindverantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft om iedereen samen te laten werken c.q. ondernemen. In de praktijk ligt dit genuanceerder, ook bij de leiding van bedrijven. Binnen een directieteam of MT zijn taken op het vlak van besturen, ondernemen en managen normaliter onderling verdeeld. Gezien het praktische belang gaan we hier dieper op in.

Wie meer wil lezen kan via contact de volledige module leiderschap aanvragen inclusief digitaal en telefonisch support.

Recent Posts