Leiderschap begint bij jezelf

Zowel in de politiek als het bedrijfsleven neemt de roep om leiderschap toe. Iedereen voelt blijkbaar aan dat er als gevolg van de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen  keuzes maken gemaakt moeten worden. Zowel samen als persoonlijk!
Klantgericht leiderschap en intern ondernemerschap in alle geledingen van de organisatie zijn nodig om de klanten juist te bedienen. We geven enkele tips hoe u als directie van een MKB bedrijf op deze trend kunt inspelen.

Medewerkers willen ook meedoen.

We citeren enkele uitspraken van de welbekende John Maxwell over ontwikkeling van leiderschap..

  1. De meeste directies zien zichzelf nog als “de baas van het bedrijf”. Vaak staat de aandeelhouderswaarde teveel centraal wat klantgericht werken blokkeert. De meeste medewerkers kunnen niet anders dan deze koers gedwee te volgen. Geen wonder dat deze organisaties uiteindelijk vastlopen.
  2. Directies die op basis van leiderschap hun bedrijf sturen hebben de intentie op basis van hun klantgerichte visie het menselijk potentieel optimaal in te zetten. Deze visie zal men (wederzijds) communiceren om zo tot optimale en haalbare doelstellingen te komen die gedragen worden. De mensen volgen de leider dus in zijn visie.
  3. Klantgerichte leiders werken zelf hard aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Zij weten dat ook dat zij de ruimte moeten aan hun personeel om zich optimaal te kunnen ontplooien. Waarvoor de medewerkers natuurlijk zelf ook verantwoordelijk zijn.

 Persoonlijke ontwikkeling van de leiding.

Het zal duidelijk zijn dat een bedrijfsleiding die een groei meemaakt van 10 naar 100 medewerkers zelf ook zal moeten meegroeien. In het begin staat vooral ondernemerschap centraal.
Bij een doorgroei naar een middelgrote organisatie komen ook taken op het vlak van managen en besturen aan de orde. Wat echter nog belangrijker is om als regisseur deze zaken in een goede balans binnen uw organisatie. Door samen te ondernemen krijgen de mensen de kans u proactief te volgen.

Verbeteringen beginnen uzelf.

Uit onderzoek blijkt dat van de directies slechts 4% vindt dat verbeteringen van de organisaties bij de leiding beginnen. Voor 96% wijst men naar de andere mensen in de organisatie. Dit terwijl iedereen weet dat “the botteneck is at the top of the bottle”.
Een troost is dat alle mensen de neiging hebben naar een ander wijzen als het om pijnlijke keuzes gaat om het gedrag aan te passen.

Zelf aan de slag
Hopelijk zitten er enkele tips verscholen in de volgende vragen.

  1. Wanneer heeft u zelf voor het laatst in de spiegel gekeken? Ziet u dan een baas of iemand die ook klantgericht leiderschap nastreeft en deelt?
  2. Heeft u dit al eens met een van uw klanten besproken?
  3. Wat vinden uw opgroeiende kinderen van uw stijl van leidinggeven?
  4. Welke persoonlijke verbetering heeft U voor het laatst gerealiseerd?
  5. Hebben uw medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen zoals uw klanten dat willen?

Wilt u meer weten, meld dit via contact.

Recent Posts