Kunnen bedrijven leren van succesvol Ajax?

Volgens insiders is Ajax momenteel zo goed omdat alle stukjes op het juiste tijdstip in elkaar passen. Het succes is ook het gevolg van het feit dat mensen zo goed met elkaar weten samen te werken. En natuurlijk, zonder geluk vaart niemand wel. Kunnen bedrijven leren van succesvol Ajax?

Er zijn een aantal onderliggende patronen herkenbaar wat tot meer inzicht in het oorzaak van het succes leidt.

  1. De jeugd heeft de toekomst en dankzij de voorbeeldige jeugdopleiding zijn daar de nieuwe sterren een voorbeeld van. Je moet de wel de durf hebben om deze jongeren de ruimte te geven zich te ontwikkelen. De gewaagde offensieve strategie past hier goed bij.
  2. Een voetbalelftal is pas een team als iedereen accepteert een deel van het geheel te zijn. Voor elkaar willen knokken en resultaten samen willen delen is daar een uiting van.
  3. Het is overigens niet Ajax wat als team zo goed presteert maar vooral Ajax als organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een evenwichtig aankoopbeleid en een goed financieel beheer van de beschikbare financiële middelen. Alle succes begint inderdaad bij goed leiderschap, dus ere wie de eer toekomt.
  4. Bij Ten Hag staat net als bij van Gaal discipline vrij centraal. Iets waar weinig over geschreven wordt omdat de pers dat in Nederland blijkbaar niet zo boeiend vindt. Het is echter wel naast de nodige creativiteit de ruggengraat van de succesvolle aanpak.
  5. Tot slot mag het succes ook voor een groot deel worden toegeschreven aan de trouwe supporters die ook een belangrijk deel van het geheel zijn.

Een interessante vraag is natuurlijk wat het bedrijfsleven hier van kan leren. De meest in het oog springende punten zijn.

  1. De grootste moeder van het succes is wellicht een leiding met visie die durft te kiezen voor de jeugd en de toekomst. Zodanig dat ook de trouwe supporters dit begrijpen en van harte ondersteunen.
  2. De jonge garde pakte de kans om dankzij hard te werken zich te ontwikkelen. Als de nieuwe sterren verdwijnen staat hopelijk een nieuwe lichting al weer klaar.
  3. Ambitieuze trainers/coaches zorgen voor de nodige ontwikkeling en bureaucratische managers worden op afstand gezet.
  4. Optimaal gebruik van de beschikbare middelen (zowel qua geld als menskracht).

De conclusie is dat het loont om de jongeren ruimte te geven zich zakelijk te ontwikkelen. Dit vraagt wel om een heldere visie van de leiding en de nodige ambitie van alle betrokkenen. Ook de klanten vinden het geweldig geholpen te worden door professionals die goed samenwerken en samen trots zijn  op de door hen geleverde prestaties. Gerichte coaching en training zijn hierbij essentieel, waar veel bedrijven meer tijd en geld voor vrij zullen moeten maken.

 

 

Recent Posts