Modules ALSO

Intern ondernemenBinnen het thema Samen Ondernemen zijn praktische modules ontwikkeld als leidraad voor Action Learning Samen Ondernemen. Deze modules zijn actueel en zijn geven ook veel inzicht tijdens gesprekken en workshops. 

Afhankelijk van de bedrijfssituatie blijkt welke modules van toepassing zijn en waarop de focus kan worden gelegd. Verder zijn de modules ook een zegen voor een betere interne communicatie door zaken eenduidig te benoemen.

Vanwege kopieergevaar staan de modules hieronder beknopt weergegeven. 

KEUZEMODULE TYPERING RESULTAAT
1. Visie/doel als kompas Formuleren van een marktgerichte koers voor partners en medewerkers van het  eigen bedrijf
2. Klantgericht leiderschap Het leiden van de mensen in de organisatie met het klantbelang als doelstelling.
3. Universeel bedrijfsmodel Inzicht verrijkend hulpmiddel om samen beter de opbouw van de eigen organisatie en omgeving te begrijpen
4. Verbeteren en/of innoveren? Verschillen en overeenkomsten tussen innovaties en verbeteringen
5. Business modellering New business bezien vanuit de invalshoeken technologie, klantwaarde en markten
6. Service als new business Service oppakken als betaalde dienstverlening en als relatie-instrument
7. Partnership De 10 gouden regels van strategische samenwerking binnen de keten met win/win, cost/cost en risk/risk als uitgangspunten
8. Marktgerichte processen Processen markt- en klantgericht in te richten
9. Waardecreatie Naast aandeelhouderswaarde ook oog voor klant- en gebruikerswaarde
10. Keten-management Inzien hoe de zwakste schakel de sterkte van de keten bepaalt
11. Klantgerichte bedrijfsvoering Elke activiteit van elke medewerker moet toegevoegde waarde voor de klanten en eindgebruikers opleveren.
12. Rekenschap-relaties Elkaar helpen om zakelijke afspraken met klanten samen na te komen
13. De ondernemende manager Waarom en hoe managers ondernemender moeten en kunnen worden
14. Intern ondernemen Klantgericht ondernemen binnen het eigen bedrijf. Niet te leren maar wel te ontwikkelen met action learning!
15. Intern ondernemerschap De interne ondernemer met zijn interne toeleveranciers en klanten
16. Zakelijk management Verhoging van zakelijk inzicht en benul binnen de gehele organisatie (overeenkomsten, contracten en zakelijke klantgerichtheid.)
17. Manager als coach Ruimte maken voor intern ondernemerschap binnen het primaire proces
18. Beleving kwaliteit Bewustmaking van de emotionele beleving door de klant
19. Total Cost of Ownership Een belangrijke doelstelling van opdrachtgevers en gebruikers
20. Evaluatie ALSO-trajecten Meting resultaten van ALSO verbetertrajecten