Ondernemende medewerkers willen serieus meedoen

Ondernemende medewerkers willen perspectief en ontplooiingsmogelijkheden. Veel organisaties kampen met een gebrek aan deskundig en vakbekwaam personeel. Vreemd is dat veel geld gestoken wordt in werving & selectie en opleiding van nieuwe medewerkers maar dat vergeten wordt de bestaande organisatie hierin te betrekken. Toch beginnen hier juist de oplossingen.

We geven enkele voorzetjes.

  • Het duidelijkste is wellicht het bestaande personeel vast te houden door het aanbieden van voldoende uitdaging en opleidingen. Het houdt zowel de organisatie als de medewerkers scherp.
  • Het afbouwen van overmatige managementcontrole met veel bureaucratie en zinloze regeltjes werkt bevrijdend en lucht op. En de organisatie wordt aantrekkelijker voor medewerkers die op zoek zijn naar meer perspectief.
  • Medewerkers willen als gevolg van de individualisering zelfstandiger werken. Internationaal onderzoek geeft als trend aan dat het aantal ondernemende medewerkers (intrapreneurs) stijgt. Net zoals het aantal kleine startende ondernemers (entrepreneurs).
    Geef de ondernemende medewerkers de ruimte zich ontplooien. Maar geef ook aandacht aan een teamgerichte samenwerking en communicatie (samen ondernemen).
  • Het toenemend aantal vrouwen in leidende posities geeft een nieuwe dimensie. Wat tot een betere balans en meer evenwichtigheid kan leiden.
  • Klanten willen op een effectieve en zakelijk correcte manier geholpen worden. Dit kan alleen als de betrokken medewerkers over de juiste bevoegdheden (inclusief verantwoordelijkheden) en middelen beschikken. Dit vraagt om intern ondernemerschap.
  • Doordat de businesscycli korter worden neemt de behoefte aan een flexibele bijscholing toe (levenslang leren). Werknemers die elders door een sanering overbodig zijn geworden kunnen hier ook in meedoen.

De bovenstaande punten geven aan dat ondernemende medewerkers op zoek zijn naar een kansrijke toekomst. Waarbij ze zich kunnen ontplooien. Om ze te boeien en binden is het zaak om te zorgen voor voldoende ontplooiingsmogelijkheden in hun werksituaties. Het ligt daarom voor de hand om de medewerkers meer ruimte te geven zelfstandig te kunnen werken. Dat verbetert ook de bedrijfsvoering.

Voorwaarde is naar onze bevindingen wel dat de leiding blokkerende structuren en culturen aanpakt. Pas dan kan een meer coachende stijl van leidinggeven in combinatie met vormen van intern ondernemerschap tot de gewenste resultaten leiden.

Het samen tijdig aanpassen van de organisatie geeft iedereen energie. Een gemeenschappelijke visie en doel verbindt de mensen en het verhoogt omgaand de werksfeer en het onderling vertrouwen om samen aan de slag te gaan.
Echt iets om samen aan te pakken.

win winGaarne contact als u meer wilt weten

Recent Posts