Ondernemerschap

Ondernemerschap

Ondernemerschap wordt steeds belangrijker binnen een klantgerichte bedrijfsvoering. Een moderne  leiding van een bedrijf weet wat er speelt in de samenleving. En welke veranderingen in de markt belangrijk zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Klantgerichte ondernemers onderhouden daarom een nauw contact met belangrijke klanten. Een goede communicatie met hun eigen medewerkers in het werkveld die direct klantcontact hebben past hier bij.

Omdat de technologische ontwikkelingen  steeds sneller gaan wordt de levenscyclus van business steeds korter. Innovatieve bedrijven evalueren daarom minimaal jaarlijks hun doelstellingen en strategie. En voeren noodzakelijke vernieuwingen doorlopend door binnen hun organisatie. Veel bedrijven doen dit in de vorm van continue verbeteringen.

Het ontwerpen en implementeren van nieuwe businessplannen is een van de hoofdtaken van het ondernemend management geworden. Het implementeren houdt in dat de werkprocessen aangepast dienen te worden aan de nieuwe producten en//of diensten. Hierbij komt het accent steeds meer te liggen op activiteiten als onderhoud, service, ontzorging en recycling. Het aanbieden van totale oplossingen is zelfs een nieuwe uitdaging.

Bij het tijdig aanpassen van de interne bedrijfsvoering is natuurlijk iedereen binnen de gehele organisatie betrokken. Geef de medewerkers dus de kans hun talenten te laten ontwikkelen binnen de kaders van het bedrijfsbelang

Intern ondernemerschap

Een klantgerichte organisatie bestaat uit ondernemende managers en medewerkers die optimaal met elkaar samenwerken (lees samen ondernemen). Een klantgerichte leiding begrijpt dat iedereen de juiste bevoegdheden en middelen moet hebben voor een professionele uitvoering van zijn taken. Alleen dan kunnen ze als interne ondernemers de klanten naar behoefte van dienst zijn. Zakelijk inzicht en benul, onderling respect en onderling vertrouwen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten om samen klantgericht te willen en te kunnen ondernemen.
Geef de medewerkers het gevoel dat zij een wezenlijke schakel zijn binnen het integrale werkproces. Waarbij ieders toegevoegde waarde uiteindelijk leidt tot de totale waarde waarvoor de klant betaalt.

Resultaten

Succesvolle bedrijven volgen bijtijds de ontwikkelingen in de markt. Ook geven zij het management en de medewerkers de ruimte mee te groeien met deze ontwikkelingen. Klanten en afnemers voelen dit haarfijn aan en ervaren zo dat hun belangen optimaal behartigd worden. Geen wonder dat de klant- en medewerkerstevredenheid met sprongen stijgt als je elkaar het gevoel weet te geven dat je samen voor het gevraagde eindresultaat gaat.

Eigenlijk zijn er nauwelijks nadelen omdat u als bedrijf surft op de trends in de markt. Wel vraagt het leiden van de mensen in uw organisatie wellicht meer tijd en inspanning. Maar wat is er leuker dan samen een winnend team te mogen zijn.

Win Win DobbelstenenStel uw vraag via contact.