Partnership

Partnership is een meerjarige samenwerking tussen meerdere bedrijven met als gemeenschappelijk doel de strategische positie in de markt te versterken. Dankzij aanvulling van elkaars kennis, kunde en middelen.
We kennen verschillende vormen van partnership zoals allianties, joint ventures, co-makership, inkoopcombinaties en fusies. De doelen zijn vaak een scherpere inkoop, versterking van elkaars bedrijfsprocessen, verbetering concurrentiepositie en het kunnen aanbieden van totale oplossingen. Strategische samenwerking lukt alleen als iedereen binnen de betrokken bedrijven weet  wat er van hun verwacht wordt. En ook doet wat er afgesproken is. Dit geldt zowel voor de leiding als de uitvoerenden in het werkveld! Vandaar de onderstaande 10 gouden regels die de basis zijn voor een succesvolle en winstgevende samenwerking.

De 10 gouden regels
                   voor een succesvolle samenwerking.

 1. Kies de juiste betrouwbare partners op basis van een gemeenschappelijk inzicht c.q. visie.
 2. Formuleer als directies samen een helder doel (wie doet wat, waar, hoe en wanneer?).
 3. Plan en manage de core competence van de samenwerkende bedrijven.
 4. Creëer een realistische win/win, cost/cost en risk/risk verhouding op basis van wederzijds vertrouwen. Durf samen te ondernemen.
 5. Anticipeer op conflicten.
 6. Zorg voor een duidelijke (wederzijds geaccepteerde) leiding van het samenwerkingsverband.
 7. Blijf flexibel.
 8. Begrijp cultuurverschillen en ga er professioneel en menselijk mee om.
 9. Deel vaardigheden en know-how.
 10. Leer en deel informatie en durf (continu) te verbeteren.

Voor marktgerichte samenwerking zijn de 10 gouden regels samen te vatten in 2 hoofdregels:

 1. Creëer samen die toegevoegde waarde waarvoor opdrachtgevers, klanten en gebruikers (graag) betalen.
 2. Respecteer uw partner zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.

Ons advies, bouw een samenwerking stap voor stap op. En vergeet niet uw management en personeel er in te betrekken.
win winWilt u meer weten?
 Stel uw vraag bij CONTACT en wij helpen u graag!