Partnership

Partnership is een meerjarige samenwerking tussen meerdere bedrijven met als gemeenschappelijk doel de strategische positie in de keten te versterken door aanvulling van elkaars kennis, kunde en middelen.

We kennen verschillende vormen van partnership zoals strategische samenwerking, allianties, joint ventures, co-makership, inkoopcombinaties en fusies. De doelen zijn vaak een scherpere inkoop, versterking van elkaars bedrijfsprocessen, verbetering concurrentiepositie en het kunnen aanbieden van totale oplossingen.

Strategische samenwerking is zeer  geschikt om met andere bedrijven samen te ondernemen.  Dit lukt echter alleen als iedereen binnen de betrokken bedrijven erin gelooft de discipline heeft dat te doen wat er afgesproken is.

De 10 gouden regels
                   voor een succesvolle samenwerking.

 1. Kies de juiste betrouwbare partners op basis van een gemeenschappelijk inzicht c.q. visie.
 2. Formuleer als directies samen een helder doel (wie doet wat, waar, hoe en wanneer?).
 3. Plan en manage de core competence van de samenwerkende bedrijven.
 4. Creëer een realistische win/win, cost/cost en risk/risk verhouding op basis van wederzijds vertrouwen. Durf samen te ondernemen.
 5. Anticipeer op conflicten.
 6. Zorg voor een duidelijke (wederzijds geaccepteerde) leiding van het samenwerkingsverband.
 7. Blijf flexibel.
 8. Begrijp cultuurverschillen en ga er professioneel en menselijk mee om.
 9. Deel vaardigheden en know-how.
 10. Leer en deel informatie en durf (continu) te verbeteren.

Voor marktgerichte samenwerking zijn de 10 gouden regels samen te vatten in 2 hoofdregels:

 1. Creëer samen die toegevoegde waarde waarvoor opdrachtgevers, klanten en gebruikers (graag) betalen.
 2. Respecteer uw partner zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.

Ons advies is om een strategische samenwerking stap voor stap op te bouwen. En betrek daarbij ook uw medewerkers.
Wij helpen u graag op basis van onze praktische kennis en ervaringen.

win winWilt u meer weten?
 Stel uw vraag bij CONTACT en wij helpen u graag!