Partnership

Partnership is een meerjarige samenwerking tussen meerdere bedrijven met als gemeenschappelijke strategie de juiste producten/diensten met de juiste kwaliteit op het juiste tijdstip aan de afnemers te kunnen leveren.

Het opbouwen van een partnership doet sterk denken aan het aangaan van een huwelijk. Allereerst moet je een partner zien te vinden waarmee het klikt en die je volledig kunt vertrouwen. Verder is het handig te weten wat je wilt, nu en in de toekomst.

Het vormen van een partnership gebeurt normaliter op basis van een gemeenschappelijk businessplan.  Hierin dienen de betrokken partijen aan te geven op welke wijze zij elkaar op een win/win basis kunnen versterken.

Het begint met een gemeenschappelijk inzicht in de markt en eindigt met de wil om samen op win/win basis te ondernemen.. Het opbouwen van een partnership gebeurt in de praktijk stap voor stap. Leidinggevenden en hun medewerkers kunnen zelf de nodige acties ondernemen om de nieuwe doelstellingen n verbeteringen te realiseren.

Het ligt dus voor de hand om met de partners de samenwerking doorlopend te evalueren. En samen in te schatten hoe de nieuwe wereld eruit ziet en wie welke maatregelen moet nemen.

De onderstaande 10 gouden regels komen hierbij ook van pas.

De 10 gouden regels
                   voor een succesvolle samenwerking.

 1. Kies de juiste betrouwbare partners op basis van een gemeenschappelijk inzicht c.q. visie.
 2. Formuleer als directies samen een helder doel (wie doet wat, waar, hoe en wanneer?).
 3. Plan en manage de core competence van de samenwerkende bedrijven.
 4. Creëer een realistische win/win, cost/cost en risk/risk verhouding op basis van wederzijds vertrouwen. Durf samen te ondernemen.
 5. Anticipeer op conflicten.
 6. Zorg voor een duidelijke (wederzijds geaccepteerde) leiding van het samenwerkingsverband.
 7. Blijf flexibel.
 8. Begrijp cultuurverschillen en ga er professioneel en menselijk mee om.
 9. Deel vaardigheden en know-how.
 10. Leer en deel informatie en durf (continu) te verbeteren.

Voor marktgerichte samenwerking zijn de 10 gouden regels samen te vatten in 2 hoofdregels:

 1. Creëer samen die toegevoegde waarde waarvoor opdrachtgevers, klanten en gebruikers (graag) betalen.
 2. Respecteer uw partner zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.

Ons advies is om een strategische samenwerking stap voor stap op te bouwen. En betrek daarbij ook uw medewerkers.

win winWilt u meer weten?
 Stel uw vraag bij CONTACT en wij helpen u graag!