Partnership

Partnership op basis van win/win is de basis om de corona crisis te overwinnen.

Partnership is een meerjarige samenwerking tussen meerdere bedrijven met als gemeenschappelijke strategie de juiste producten/diensten met de juiste kwaliteit op het juiste tijdstip aan de afnemers te kunnen leveren.

Het vormen van een partnership gebeurt normaliter op basis van een gemeenschappelijk businessplan.  Hierin dienen de betrokken partijen aan te geven op welke wijze zij elkaar op een win/win basis kunnen versterken.

Het begint met een gemeenschappelijk inzicht in de markt en eindigt met de wil om de organisaties en de werkprocessen daarop af te stemmen. Het opbouwen van een partnership gebeurt in de praktijk stap voor stap. Leidinggevenden en hun medewerkers kunnen zelf de nodige acties ondernemen om de nieuwe doelstellingen n verbeteringen te realiseren.

Momenteel hebben we te maken met de corona crisis waarbij schakels binnen internationale en regionale ketens wegvallen. Dit als gevolg van faillissementen, nieuw beleid bij bestaande partners, veranderde concurrentieverhoudingen, tekorten aan belangrijke onderdelen, nationalistische maatregelen en een terugvallende vraag in de markt.

De kans is groot dat u de strategische samenwerking binnen uw business moet herzien. Hierbij heeft de bepaling van de nieuwe behoefte in de markt de eerste prioriteit. Vanwege het gemeenschappelijk belang is het daarom raadzaam dit samen met uw bestaande partners op te pakken. Iedereen zit namelijk in het zelfde bootje.

Hoe moeilijk het misschien ook lijkt, juist tijdens crisistijd geldt de win/win formule.
Samen de tegenslagen opvangen geeft energie voor de samenwerking op de langere termijn. Laat je inspireren door ASML, het het meest succesvolle bedrijf in Nederland. Ook bij de ontwikkeling van een nieuwe genees- en hulpmiddelen tegen het virus wordt er momenteel eendrachtig en transparant samengewerkt. Alleen zo kun je samen succesvol overleven.

Het ligt dus voor de hand om met de partners de huidige situatie te evalueren. En samen in te schatten hoe de nieuwe wereld eruit ziet en wie welke maatregelen moet nemen. De onderstaande 10 gouden regels komen hierbij ook van pas. Een aanvullende tip is om zo nodig voor de nodige objectiviteit en scherpte externe hulp in te schakelen.

De 10 gouden regels
                   voor een succesvolle samenwerking.

 1. Kies de juiste betrouwbare partners op basis van een gemeenschappelijk inzicht c.q. visie.
 2. Formuleer als directies samen een helder doel (wie doet wat, waar, hoe en wanneer?).
 3. Plan en manage de core competence van de samenwerkende bedrijven.
 4. Creëer een realistische win/win, cost/cost en risk/risk verhouding op basis van wederzijds vertrouwen. Durf samen te ondernemen.
 5. Anticipeer op conflicten.
 6. Zorg voor een duidelijke (wederzijds geaccepteerde) leiding van het samenwerkingsverband.
 7. Blijf flexibel.
 8. Begrijp cultuurverschillen en ga er professioneel en menselijk mee om.
 9. Deel vaardigheden en know-how.
 10. Leer en deel informatie en durf (continu) te verbeteren.

Voor marktgerichte samenwerking zijn de 10 gouden regels samen te vatten in 2 hoofdregels:

 1. Creëer samen die toegevoegde waarde waarvoor opdrachtgevers, klanten en gebruikers (graag) betalen.
 2. Respecteer uw partner zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.

Ons advies is om een strategische samenwerking stap voor stap op te bouwen. En betrek daarbij ook uw medewerkers.
Wij helpen u graag op basis van onze praktische kennis en ervaringen.

win winWilt u meer weten?
 Stel uw vraag bij CONTACT en wij helpen u graag!