Gerechtelijke uitspraken reductie vervuiling dwingen bedrijven hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Regering & politiek bleken niet in staat om de CO2 uitstoot systematisch en structureel te verlagen. Linksom  of rechtsom zullen bedrijven in 2020 gedwongen worden hun bijdrage te leveren.  De vraag is natuurlijk a. hoe en b. wie doet en betaalt wat?
Hoe gaat u als bedrijf hier mee om? Innoveren & continu verbeteren is gelukkig een oplossing die zich al lang bewezen heeft. 

Voorbeeld Japan
Direct na de tweede wereldoorlog hadden de Japanners nauwelijks grondstoffen. Toch verliep de wederopbouw van de Japanse industrie dankzij de steun van de USA onverwacht voorspoedig.
Het doorlopend en systematisch optimaliseren van de productieprocessen leidde tot een minimaal gebruik aan grondstoffen en energie en een excellente productkwaliteit en logistieke performance.
De resultaten zien we nu nog steeds in bijvoorbeeld de auto-industrie. Toyota is dankzij het continu innoveren & verbeteren al jarenlang de onbetwiste marktleider. En wijst de auto-industrie zelfs met haar visie ook de weg dankzij naar nieuwe  hybride technologieën.

Waar staan wij in Nederland?
De betere Nederlandse bedrijven hebben zich het continu innoveren & verbeteren eigen gemaakt en hebben ook de productieprocessen geoptimaliseerd op het vlak van Arbo, milieu, kwaliteit en logistiek. Mede dankzij nieuwe technologische toepassingen zijn de productieprocessen inmiddels verder gemechaniseerd en geautomatiseerd. Enkele bedrijven hebben zich zelfs dankzij een sublieme samenwerking weten te ontwikkelen tot wereldleiders op hun vakgebied. Met als resultaat schonere processen en een betrouwbare kwaliteit.
Eén van de leerervaringen is dat de wil om te vernieuwen begint op directieniveau en dat het management meer proces- en mensgericht dient te functioneren. Als hulpmiddel is daarbij veel gebruik gemaakt van technieken als lean, kaizen, six sigma en action learning, waarbij de mensen in het werkveld samen met de collega`s hun werkplekken optimaal kunnen organiseren.

Energie besparen is ook mensenwerk.
Enkele jaren geleden kwamen bij een door de Provincie Overijssel ondersteund onderzoek naar energiebesparing bij bedrijven de volgende bevindingen naar voren.

  1. Grotere bedrijven werken inderdaad met continu verbeteringsprogramma’s op het vlak van kwaliteit, Arbo en milieu. Schonere processen passen in dit rijtje.
  2. Directies beweren energiebesparing als een interessante bedrijfsmatige investering te zien indien de terugverdientijd korter is dan zo’n 3 jaar. Maar zogenoemd “laaghangend fruit” met een terugverdientijd van minder dan een jaar wordt helaas maar ten dele benut. Dit ondanks alle stimulerende maatregelen die door de overheid worden aangedragen en zelfs wettelijk worden verplicht! Er klopt dus iets niet in onze mindset.
  3. Bij de berekening van de terugverdientijd worden vaak alleen maar de besparingen op het vlak van afschrijving, instandhouding en energiekosten meegenomen. De extra voordelen dankzij een hogere gebruikswaarde komen hierbij echter nauwelijks in beeld. Bij bijvoorbeeld verlichting valt er ook veel te winnen op het gebied van functionele voordelen op het vlak van productiviteit, gezondheid en comfort.
  4. Algemeen is erkend dat het menselijk gedrag een grote rol speelt bij het optimaliseren van processen en systemen, maar directies vinden het toch nog wel erg moeilijk er mee om te gaan. En het management is vaak te bang om met elan de juiste bevoegdheden te delegeren aan de mensen in het werkveld.

Wat moeten directies dus doen?

Er valt op het gebied van procesoptimalisatie nog een wereld te verbeteren. Politici hebben hier weinig weet van. Maar een ambitieuze directie kan het omgaand oppakken dankzij gerichte innovaties en verbeteringen. Hier wordt iedereen beter van. Vandaar drie tips.

  1. Nu de wal het schip keert is het net als in Japan destijds de hoogste tijd om wakker te worden.
  2. Geef de energieconsumptie de strategische prioriteit die het verdient.
  3. Een lange termijn strategieaanpak vraagt wel om inzicht (visie) en heldere doelstellingen om alle medewerkers te betrekken.

Wouter Jansen/ Platform Samen Ondernemen/20-12-2019

Recent Posts