Samen leren ondernemen

Het in company programma Action Learning Samen Ondernemen is uniek omdat het zich richt op het verbeteren van het integrale bedrijfsproces mede dankzij de persoonlijke ontplooiing van alle betrokken medewerkers.
Managers krijgen een nieuwe rol en geven als coach de medewerkers de ruimte om samen als interne ondernemers hun werkprocessen te verbeteren. Individuele ontwikkeling en teamgericht leren samenwerken zijn hierbij de speerpunten die op een speelse wijze hand in hand worden opgepakt.

Verbluffende goede resultaten!

  • Dankzij effectievere werkprocessen en intern ondernemerschap neemt de productiviteit zienderogen toe.
  • Spelenderwijs leert het management hoe ruimte te geven aan medewerkers die op basis van hun eigen verantwoordelijkheid hun werk willen en kunnen doen.
  • Medewerkers worden serieus genomen en kunnen doen wat de klanten echt willen. En daarvoor betalen tevreden klanten graag (=klantgericht werken).
  • Korte terugverdientijden. Subsidie duurzame inzetbaarheid kan een extra optie zijn.
  • Een beter arbeidsklimaat dankzij een resultaatgerichte werksfeer en meer ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen.

Waarom zo succesvol?

Het programma zet zowel in op de noodzakelijke vernieuwing van de werkprocessen als een meer ondernemende houding van alle betrokken werknemers. De medewerkers worden zelfs uitgedaagd om de gewenste strategische verbeteringen zelf helpen uit te voeren.
De resultaten zijn veelal nog beter dan verwacht wat iedereen inspireert.  En het vergroot omgaand de tevredenheid van zowel klanten als de jongere en oudere medewerkers in het werkveld. Met het huidig tekort aan bekwame en gemotiveerde krachten is dit mooi meegenomen.
In de nevenstaande plaatjes wordt zichtbaar gemaakt hoe resultaten in de topsport afhankelijk zijn van een combinatie van een goede procestechniek en de juiste middelen in combinatie met een goede mentale houding. Dit principe is als inspiratiebron in elke module opgenomen.

Als leiding neemt u natuurlijk zelf het voortouw voor de gewenste persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij bieden U de volgende ondersteuning aan!

1.Strategisch klankbord
Vanuit uw eindverantwoordelijke positie is het best lastig zijn om op het de juiste moment de juiste klantgerichte veranderingen of verbeteringen in te zetten. Wij kunnen u ondersteunen om uw naaste leidinggevenden hier open en eerlijk bij te betrekken. We doen dat op een creatieve wijze aan de hand van het bijgaande schema. Samen ontdekken we wie wat anders moet doen om de organisatie meer ondernemend te maken. En wie hoe bevoegdheden zal moeten delegeren om interne ondernemers de ruimte te geven klantgerichter te werken.

 

2.Praktische hulp bij coaching intern ondernemerschap.

Ontdek de marktvraag en de klantengroepen

Bij de overgang van een hiërarchieke naar een meer ondernemende werkwijze komt het management in een nieuwe rol te zitten. Enerzijds moet er gedaan worden wat er top down bepaald is, terwijl de medewerkers als interne ondernemers dat moeten doen waarom de klanten vragen. Projectleiders en het middenkader kunnen hierbij in een spagaat terecht komen. Daarom zullen en kunnen ze intern ondernemerschap alleen maar promoten als ze daarin inhoudelijk begeleid worden.
Het middenmanagement zal in het algemeen de traditionele werkwijze voor een deel moeten afleren. Daarvoor in de plaats komen nieuwe taken op het vlak van het inrichten van klantgerichte werkprocessen en coaching van intern ondernemerschap.

 

also3. Resultaatgericht verbeteren.
Excellente dienstverlening kan alleen als de werkprocessen klantgericht zijn ingericht en de medewerkers voldoende bevoegdheden hebben om als interne ondernemers de klanten te kunnen helpen. Hiervoor zijn samen met de deelnemende bedrijven en hun medewerkers action learning modules ontwikkeld met als doel de door de klanten gewenste resultaten op een zakelijke verantwoorde wijze te realiseren. Dankzij deze praktische modules kunt u mooi afkijken en leren van reeds behaalde resultaten bij succesvolle voorlopers.
Bewezen is dat het afleren van verouderde werkmethoden en het aanleren van de nieuwe werkwijze het beste al werkendeweg kan worden gedaan. Action learning programma`s zijn hiervoor bijzonder geschikt omdat met de nodige humor en plezier heikele punten structureel worden opgepakt. Deze in company programma`s zijn maatwerk met als resultaat een betere werksfeer en een effectieve en klantgerichte werkwijze.

win winWilt u ook een verbetering die zichzelf omgaand terugverdient?  Stel dan uw vraag bij contact

of bel 0623192342 voor een vrijblijvend gesprek.