Leiding, management en medewerkers samen aan de slag

Niets is mooier dan elkaar te helpen samen te leren ondernemen.

Daar waar de leiding en de medewerkers elkaar met respect en vertrouwen ondersteunen is de werksfeer prima. Het geeft immers alle medewerkers een nieuw perspectief. Jongeren met een onbevangen gevoel voor actuele technische ontwikkelingen en ouderen met bedrijfskundige kennis en kunde kunnen elkaar hierbij versterken. Klanten voelen dat haarfijn aan en voelen zich daar wel bij.

Als leiding neemt u natuurlijk zelf het voortouw voor de gewenste persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij bieden U de volgende ondersteuning aan!

 

1.Strategisch klankbord excellente dienstverlening.
Vanuit uw eindverantwoordelijke positie is het best lastig zijn om op het de juiste moment de juiste klantgerichte veranderingen of verbeteringen in te zetten. Wij kunnen u ondersteunen om uw naaste leidinggevenden hier open en eerlijk bij te betrekken. We doen dat op een ietwat komische wijze aan de hand van het bijgaande schema. Samen ontdekken we wie wat anders moet doen om de organisatie meer ondernemend te maken. En wie hoe bevoegdheden zal moeten delegeren om interne ondernemers de ruimte te geven klantgerichter te werken.

 

2.Praktische hulp bij coaching intern ondernemerschap.

Ontdek de marktvraag en de klantengroepen

Bij de overgang van een hiërarchieke naar een meer ondernemende werkwijze komt het management in een nieuwe rol te zitten. Enerzijds moet er gedaan worden wat er top down bepaald is, terwijl de medewerkers als interne ondernemers dat moeten doen waarom de klanten vragen. Projectleiders en het middenkader kunnen hierbij in een spagaat terecht komen. Daarom zullen en kunnen ze intern ondernemerschap alleen maar promoten als ze daarin inhoudelijk begeleid worden.
Het middenmanagement zal in het algemeen de traditionele werkwijze voor een deel moeten afleren. Daarvoor in de plaats komen nieuwe taken op het vlak van het inrichten van klantgerichte werkprocessen en coaching van intern ondernemerschap.

 

3. Resultaatgericht verbeteren.
Excellente dienstverlening kan alleen als de werkprocessen klantgericht zijn ingericht en de medewerkers voldoende bevoegdheden hebben om als interne ondernemers de klanten te kunnen helpen. Hiervoor zijn in de praktijk speciale modules ontwikkeld met als doel de door de klanten gewenste resultaten op een zakelijke verantwoorde wijze te realiseren.


win winStel uw vraag bij contact

of bel 0623192342 voor een vrijblijvend gesprek.