Action Learning Academy

Het platform Samen Ondernemen biedt in samenwerking met de Action Learning Academy het in company programma `Action Learning Samen Ondernemen`(ALSO) aan. 
Dit programma is samen met UNETO VNI (Techniek Nederland) ontwikkeld en richt zich op het verbeteren van het integrale bedrijfsproces dankzij optimalisering van de werkprocessen en intern ondernemerschap. Dit gebeurt met behulp van de wereldbekende leermethode action learning. De toepassing van de praktische en unieke modules is hierbij een onmisbare leidraad.
Managers krijgen een nieuwe rol en geven als coach de medewerkers de ruimte om samen als interne ondernemers hun werkprocessen te verbeteren. Individuele ontwikkeling en teamgericht leren samenwerken zijn hierbij de speerpunten die op een speelse wijze en met de nodige humor worden opgepakt.

Bepaling strategische aanpak

Het verbeteren van de organisatie op het gebied van klantgericht leiderschap, integraal en klantgericht werken en vergroting van het ondernemend vermogen vraagt om een strategische aanpak. Het platform Samen Ondernemen kan u hierbij helpen door allereerst naar uw verhaal en wensen te luisteren.  Daarna kunnen samen met U en uw naaste medewerkers de gewenste verbeteringen in beeld gebracht worden. Hierbij blijken de modules een nuttige en praktische leidraad te zijn. Dankzij deze praktische modules kunt u mooi afkijken en leren van reeds behaalde resultaten bij succesvolle voorlopers.
Deze verkenningsfase gebeurt vaak in de de vorm van een persoonlijk gesprek gevolgd door een rondetafelgesprek en/of een informatieve workshop.

De uitvoering van een standaard ALSO traject (voorbeeld).

Zoals in  het schema hiernaast staat weergegeven zal het management in een startbijeenkomst worden betrokken bij de voorgenomen verbeteringen. Hier wordt ook gesproken in hoeverre het management in een nieuwe meer coachende rol kan komen te zitten. Dit als gevolg van de overgang van een hiërarchieke naar een meer procesmatige en ondernemende werkwijze.
Het middenmanagement zal in het algemeen de traditionele werkwijze voor een deel moeten afleren. Daarvoor in de plaats komen nieuwe taken op het vlak van het inrichten van klantgerichte werkprocessen en coaching van intern ondernemerschap.
Nadat de richting van de gewenste verbetering definitief is vastgesteld kan het actietraject door het management worden opgestart. Natuurlijk met de steun van professionele action learning trainers.

Binnen het daadwerkelijke actietraject van bijvoorbeeld een halfjaar gaat een groep van 10 medewerkers aan de slag om de voorgenomen verbeteringen zelf te realiseren. Hierbij worden gericht bevoegdheden gedelegeerd zodat de medewerkers als interne ondernemers zelf aan de slag kunnen om hun werkprocessen integraal en klantgericht te verbeteren.
Het traject bestaat uit 3 workshops met daartussen ruimte om het te leren doen in de praktijk. Gewenste aanvullende training of coaching kan naar behoefte worden ingezet dankzij het brede aanbod de  Action Learning Academy.

Wat zijn de resultaten?

  • Het management leert hoe ruimte te geven aan medewerkers op basis van hun eigen verantwoordelijkheid samen te ondernemen.
  • Medewerkers worden serieus genomen en kunnen dat doen wat de klanten om vragen (=klantgericht werken).
  • Korte terugverdientijden. Subsidies en support branchefondsen kan een extra optie zijn.
  • Een beter arbeidsklimaat dankzij een resultaatgerichte werksfeer en meer ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen

win winWilt u ook een verbetering die zichzelf omgaand terugverdient?  Stel dan uw vraag bij contact
of bel 0623192342 voor een vrijblijvend gesprek.