Samen met klanten drastisch energie besparen

ENERGIE WORDT DUURDER EN NU IS ENERGIEBEHEER EEN HOT ITEM.

Zodra mensen de pijn in de portemonnee voelen passen ze hun gedrag het snelst aan.  Dankzij dit bewuste gedrag  en slimme technische ingrepen blijken de besparingen voor het oprapen te liggen. Maar er kan en moet meer gebeuren door bijvoorbeeld de verwarmings- en de verlichtingssystemen doordachter te ontwerpen. Waarbij de klantwaarde centraal staat.
Installateurs zijn doorgaans meesters in het aan elkaar knopen van allerlei technische apparaten. Klantwaarde is binnen de installatieketen voor de meesten nog een brug te ver. Het is echter een troef om hiermee de organisatie klantgericht te versterken. Wat innovatieve voorlopers in de branche overigens al lang hebben gedaan.

Wat is de klantwaarde van bijvoorbeeld een verwarmingssysteem?

De klantwaarde van een verwarmingssysteem bestaat uit de volgende componenten.

  1. Jaarlijkse exploitatiekosten als afschrijving, onderhoud en energieverbruik Vooral bekend als TCO (total cost of ownership).
  2. Gebruikswaarde bestaande uit een gezond woon-, werk- of leef klimaat. Bij een verwarmingssysteem spelen aspecten als comfort, veiligheid, geluid, bedieningsgemak en betrouwbaarheid ook een rol.

Hoe lager de exploitatiekosten en hoe hoger de gebruikswaarde des te beter de klantwaarde.
Het vraagt wel om gedegen kennis en kunde om de voor-en nadelen van de toe te passen technieken te kunnen berekenen en de deels subjectieve gebruikswaarde samen met de gebruikers te kunnen inschatten.
Helder is dat een goed ontwerp de basis is voor een succesvolle toepassing. Opdrachtgevers/klanten en de installerende partijen zullen dit samen integraal moeten oppakken.

Een goed ontwerp is het halve werk.

Het ontwerpen van duurzame systemen in woningen en gebouwen is maatwerk omdat de bouwwerken verschillend van aard, structuur en leeftijd zijn en de eindgebruikers allemaal verschillende wensen hebben. Daar komt bij dat de beschikbare technieken met de dag meer mogelijkheden bieden.

Om een indruk te geven volgen ter illustratie enkele keuzevragen voor een verwarmingssysteem in een bestaande vrijstaande woning.

  • Radiatoren, vloerverwarming, convectoren, stralingspanelen of hete lucht verwarming?
  • Centrale verwarming, warmtepompen, plaatselijke infraroodverwarming, houtkachel of een mix ervan.
  • Basismaatregelen op gebied van ventilatie en isolatie.
  • Eigen of coöperatieve energievoorziening m.b.v. van zonenergie, stadsverwarming, windenergie etc.
  • Keuze energieleverancier en  salderen elektra zonnepanelen.
  • Wensen van gebruikers in relatie tot werken, wonen en bedieningsgemak.
  • Specifieke eisen binnenklimaat voor werken en wonen.
  • Wensen inzake comfort en bedieningsgemak

Integrale ketensamenwerking

Er zijn te weinig partijen die eigenaren en bewoners zowel in technisch opzicht als qua gebruiksvoordelen kunnen/willen helpen bij de bovenstaande vragen. Installatiebedrijven zijn vaak al druk met hun operationele activiteiten en beschikken niet over het geschikte personeel. Men komt vaak niet verder dan het opstellen van een offerte op basis van een technisch ontwerp, die zij zelf kunnen uitvoeren.
Kortom, men is er organisatorisch onvoldoende op ingericht.

Een groot manco is verder dat zowel opdrachtgevers/klanten als de installateurs moeten leren samen te werken om tot een optimaal ontwerp te komen. Het is niet eens zo moeilijk maar het vraagt wel om onderling vertrouwen. Logisch is dat een installatiebedrijf een vergoeding mag vragen voor extra te leveren adviesdiensten, die als het goed is later door de exploitant worden terugverdiend.

Oplossing

Installateurs zijn te prijzen over hun technische capaciteiten om apparaten professioneel te installeren. Het vertrouwen in de installateur is daarom groot. Maar vaak ontbreekt de tijd, kennis en ervaring om met de klanten te kunnen meedenken hoe een systeem optimaal kan worden ingericht, ingesteld en geëxploiteerd. Ook het shopgedrag van veel potentiële klanten en onnozele procedures bij aanbestedingen werken natuurlijk niet mee.
Dit is natuurlijk jammer omdat hier de kans gemist wordt om de juiste toegevoegde waarde te leveren

Al jaren wordt dit probleem binnen de installatiebranche onderkend. Innovatieve totaal installateurs, die ook onderhoud en klantservice tot hun kerntaken rekenen,  zijn begonnen om de klanten te ontzorgen gedurende de ontwerpfase. Met als credo dat een goede exploitatie een wederzijds belang dient.
Stap voor stap leert hierdoor de eigen organisatie meer waarde te genereren in de richting van een professionele dienstverlener met een goede klantrelatie. Het blijken succesvolle trajecten te zijn. Kortom een kans!!!

Klankbord Samen Ondernemen

Als klankbord zijn we graag bereid u te helpen om uw organisatie klantgerichter in te richten. Met als gemeenschappelijk doel om het energiebeheer bij uw klanten drastisch te verbeteren.
Wij noemen dat samen klantgericht ondernemen.

Klik hier voor nader contact

                                                         

Wouter Jansen

Recent Posts