Samen ondernemen met nlgroeit

Nlgroeit is een landelijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken, KVK, NLevator en `Samen maken we Nederland`. Een van de doelen is om innovatieve bedrijven te laten doorgroeien dankzij `scaling up`. Klantgericht leiderschap, intern ondernemerschap en samenwerking spelen hierbij een cruciale rol. Vandaar dat Samen Ondernemen als thema in het partnerprogramma is opgenomen.

Kernpunten thema Samen Ondernemen in het partnerprogramma

  • De meeste ondernemers bouwen met hard werken hun bedrijf op en geven zelf aan dat er eigenlijk te weinig tijd is voor bezinning en de eigen ontwikkeling.
  • Bij circa 20 en 100 medewerkers zijn er 2 zogenaamde glazen plafonds. Om hier doorheen te kunnen groeien is een nieuwe balans tussen ondernemen, managen en besturen een must met meer aandacht voor leidinggeven aan de mensen in gehele organisatie
  • Veel ondernemers blijken grote moeite te hebben om deze organisatorische vernieuwingen tijdig op te pakken.
  • Een dialoog met een buitenstaander (mentor c.q. klankbord) met brede ervaring en kennis van zaken leidt meestal tot verrassend goede oplossingen.

Voorbeelden mogelijke leerpunten

  • Wat betekent het voor mij als leiding om mijn bedrijf te laten doorgroeien?
  • In hoeverre is een betere dienstverlening voor mijn bedrijf een oplossing?
  • Wat is de rol van het middenkader in mijn groeiende organisatie?
  • Op welke wijze kunnen alle werkprocessen lean en klantgericht ingericht worden?
  • Hoe kan intern ondernemerschap professioneel en zakelijk verantwoord worden opgepakt?

Samen duurzaam groeien

Door Nlgroeit worden in 2018 een aantal thema`s besproken tijdens online seminars. Bekende bedrijfskundigen van o.a. de Erasmus Universiteit en het bedrijfsleven werken hier aan mee. Hiernaast kunt u zien welke onderwerpen voor u het meest interessant zijn.
Alle onderwerpen haken op elkaar in.
Op de  website van groeimasters www.groeimasters.nl kunt u zich hiervoor eenvoudig en zonder kosten opgeven.

Onze bijdrage
Wij volgen deze seminars ook en zijn graag uw klankbord. Dankzij onze praktische kennis en ervaring van duurzaam groeiende MKB bedrijven kunnen we ook helpen om de eerste stappen in de goede richting te zetten. En niet onbelangrijk, wij spreken uw taal! Bij vragen gaarne contact.

Recent Posts