Waarom sociale innovatie het innovatievermogen van uw bedrijf vergroot?!

VOORDELEN SOCIALE INNOVATIE

Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.

Jaarlijks wordt door de Erasmus Universiteit het innovatieklimaat in Nederland in kaart gebracht met behulp van de Concurrentie- en Innovatiemonitor. Deze monitor geeft een overzicht van de inspanningen op het gebied van innovatie en de opbrengsten daarvan. Organisaties die investeren in de sociale vorm van innovatie, zo blijkt uit de monitor, profiteren van de volgende voordelen:

  • Hoger innovatievermogen +31%
  • Hogere productiviteit +21%
  • Meer nieuwe klanten +17%
  • Meer tevreden medewerkers +12%
  • Hogere omzet +16%
  • Hogere winstgroei +13%

Ook investeren sociaal innovatieve bedrijven meer dan twee keer zo veel in R&D in vergelijking met de niet-sociaal innovatieve bedrijven.

SOCIALE VERSUS TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

Om in te spelen op de vierde Industriële Revolutie lijken bedrijven in Nederland vooral aandacht te besteden aan technologische innovatie. Echter, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten vragen ook om plattere organisatievormen, vernieuwend leiderschap, nieuwe vaardigheden van medewerkers en slimmere manieren van samenwerken.”

De boodschap is duidelijk. Ook organisaties denken bij innovatie vooral aan techniek, ict en data, en investeren daar ook in. Echter, uit eerder onderzoek blijkt dat juist sociale innovatie een veel grotere impact heeft op innovatie. Innovatiesucces wordt voor 75 procent verklaard door sociale innovatie en 25 procent door technologische innovatie.

De uitkomsten in de meest recente monitor zijn hiermee echter niet in overeenstemming. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) namen toe. Evenals investeringen in informatie- en communicatietechnologieën (ICT). Echter, investeringen in sociale innovatie daalden juist met 2,8%.

INVESTEREN IN SOCIALE INNOVATIE LOONT

Natuurlijk moeten organisaties investeren in ‘harde’ innovatie. Dat betekent investeren in digitalisering, systemen en R&D. Echter, de investeringen hierin lonen veel meer als tegelijkertijd ook in sociale innovatie wordt geïnvesteerd. Medewerkers die gemotiveerd zijn, vrijheid krijgen om eigen werkzaamheden in te richten en daarnaast de juiste kennis en vaardigheden hebben, zijn meer tevreden en productiever.

Bij organisaties die inzetten op beide kanten van innovatie (technologisch en sociaal), groeit de werkgelegenheid met 8%. Organisaties die zowel investeren in nieuwe technologieën als in menselijk kapitaal, nieuwe organisatievormen en samenwerking met partners presteren beter op winstgevendheid en plezier in het werk. Eenzijdige investeringen in technologische innovatie leiden juist tot een afname in arbeidsplaatsen (-5,8%).”

>>WILT U MEER WETEN NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

 

Recent Posts