Samenwerking begint met een goed gesprek

Het is een bekende eigenschap van ondernemers dat ze graag alles zelf willen regelen. Sommigen denken  zelfs dat je als baas zo alles onder controle kunt houden.

Maar iedereen weet dat bij een groeiend bedrijf taken gedelegeerd moeten gaan worden. Dat vraagt om leiding en organisatie. Het formuleren van een visie, doelen en een strategie wordt een noodzakelijk gegeven. Dit alle is nodig om de eigen organisatie wegwijs te maken hoe het eigen bedrijf op orde te brengen en te houden.

Wie zijn eigen bedrijf goed op orde heeft kan er over na gaan denken met andere partijen strategisch samen te gaan werken. Met als doel de concurrentiepositie te verbeteren. De eigen strategie is hierbij de basis en zal afgestemd moeten met die van andere partijen. Maar hoe doe je dat als zelfstandig ondernemer.

Het is inderdaad niet zo gemakkelijk om verkennende gesprekken te voeren met partijen met deel dezelfde maar ook deels met tegengestelde belangen. Hier geven we enkele praktische tips.

  1. Ga in verkennende gesprekken nooit regelrecht op het hamvraag af. Probeer liever er achter te komen wat de persoonlijk motieven van anderen zijn bij mogelijke samenwerkingsvormen. Nederlanders staan als directe mensen bekend met een gezonde handelsgeest. Maar dat zijn vaak niet de sterkste troeven op een samenwerking op te zetten. De menselijke waarden vormen eerder het uitgangspunt. Vooral in meer zuidelijke en oostelijke culturen telt dit zwaar.
  2. Informele gesprekken in een ontspannende of natuurlijke omgeving doen vaak wonderen. Een lekkere versnapering met een goed glas wijn opent ook vele deuren.
  3. Maak alleen afspraken die door de andere partijen nagekomen kunnen worden. Voorkom “ja zeggen en nee doen”, wat schadelijk is voor het wederzijds vertrouwen.
  4. Een derde partij kan vaak een meer objectieve kijk op de zaak geven. Ook kan hij/zij wellicht een bijdrage leveren bij het analyseren van de externe kansen en bedreigingen versus de interne stekte zwakten en sterkten van de betrokken partijen. Ook de bekende simpele vragen als waarom, wie, wat, wanneer, waarmee en hoe geven de gesprekken de nodige diepgang.

Kortom, samen ondernemen met anderen is een kwestie van willen, kunnen en durven. Stap voor stap met de menselijke maat blijkt vaak een veilige route.

Recent Posts