Strategie overwinnen corona crisis

Strategie overwinnen corona crisis is nu belangrijk. Dankzij ruimhartige programma`s hoopt onze regering het bedrijfsleven adequaat te ondersteunen om de komende maanden zonder teveel kleerscheuren door te komen. Organisaties moeten natuurlijk ook zelf aan de slag om tijdig hun nieuwe strategie te bepalen.

Een nieuwe toekomst ook voor de technische branche!
Op basis van de eerste signalen leidt de Corona crisis tot een recessie. Ook worden er reeds scenario`s gemaakt hoe bedrijven zich kunnen herstellen. Hierbij vallen voor bijvoorbeeld de technische branches de volgende punten op.

  • Nieuwbouwactiviteiten en grotere projecten lopen veel vertraging op als gevolg van stikstof, PFAS en het Coronavirus.
  • Business op het vlak van onderhoud, service, customer support en ontzorging is en blijft redelijk stabiel.
  • De behoefte aan duurzame oplossingen op het vlak van de energievoorziening neemt verder toe. Terwijl maar weinig bedrijven hier echt mee bezig zijn.
  • Leverzekerheid wordt een belangrijk item binnen de logistieke ketens.
  • Veel bedrijven zullen de focus moeten verleggen van groei naar veerkracht (=marktgerichte slagkracht).
  • Intelligente automatisering en moderne communicatiemiddelen ontwikkelen zich versneld verder.
  • De koopkracht en het consumentenvertrouwen vallen in het algemeen terug.
  • De personeelsmarkt zal structureel wijzigen door allerlei door elkaar heen lopende veranderingen. Veel banen zullen definitief verdwijnen door bijvoorbeeld een ander koopgedrag of door verdergaande automatisering. Maar er zullen nieuwe taken bijkomen. Niemand die dit nog doorziet

Wakker worden!
De Corona crisis heeft ons allen overvallen en niemand bleek er op voorbereid te zijn. Gelukkig wil iedereen nu zijn bijdrage leveren om het probleem samen op te lossen. Maar dan moeten we ons nu wel proactiever opstellen.
De leiding van bedrijven zal zelf het voortouw moeten nemen om een nieuwe toekomst vorm te geven. Natuurlijk samen met de businesspartners en het personeel. Het onderstaande schema kan hierbij een eerste leidraad zijn om samen de strategie te herijken. Kijk goed om u heen en probeer uit te vinden welke ontwikkelingen voor uw organisatie hierbij een kans of een bedreiging is. En in hoeverre uw organisatie hierop aangepast mot worden.

Kies de juiste strategie! 
Bedrijven die met grote veranderingen in hun markt of keten te maken hebben gebruiken vaak het bekende SWOT model om snel strategisch inzicht te krijgen in de nieuwe situatie. Ook generaals weten dat de keuze van de juiste strategie de basis van een succesvolle aanpak is. Vooral bij hoge nood of onder grote druk.
Het doel is om aan de hand van de nieuwe kansen en bedreigingen en de sterke en zwakke punten van uw eigen organisatie snel te bepalen welke maatregelen er vereist zijn.
Allereerst is het van belang de veranderingen in de markt vast te stellen. En te achterhalen hoe nieuwe kansen en bedreigingen voor jouw business uitpakken.
Daarna komt ook gelijk de vraag aan de orde of uw bedrijf voldoende vermogen heeft om noodzakelijk veranderingen op te pakken.
De kwaliteit van het leiderschap is hierbij essentieel omdat tijdens een crisissituatie hieraan torenhoge eisen gesteld.

Versterking leiderschap?
Veel goede leiders hebben niet de kwaliteiten om een organisatie door een crisis te leiden. Dit is niet erg want een tijdelijke versterking met externe hulp kan wonderen doen. Ook een Raad van Commissarissen of Raad van Advies kan hierbij een goede rol vervullen. Voor kleinere bedrijven kan een goede relatie of een bedrijfskundige als extern klankbord voor de nodige steun zorgen. En zo zijn er nog meer oplossingen mogelijk.

E-support
Door de inperking van de onderlinge contacten wordt veel gebruik gemaakt van thuis werken met behulp van digitale communicatiemiddelen.
Win Win Dobbelstenen
Neem daarom gerust bij vragen contact op met ons netwerk via contact of telefoon.

Recent Posts