Wie durft toekomstvisie VNO-NCW/MKB te volgen?

Het VNO-NCW  en MKB Nederland hebben met inbreng van hun eigen leden en de sociale partners de toekomstvisie “Ondernemen voor Brede Welvaart” opgesteld.
Een positieve oproep om samen aan de slag te gaan voor een betere toekomst. De vraag is wie deze visie durft te volgen. Sociaal-economische innovatie is “the proof of the pudding”

 Speerpunten toekomstvisie

De kernpunten van het nieuwe kompas zijn het bereiken van een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken.
Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op basis van een (nieuw) Rijnlands model.

Wat betekent het inzetten op een Rijnlands model?

Momenteel werken veel (vooral beursgenoteerde) bedrijven volgens het Angelsaksische model. De aanhangers van dit model vinden dat de staat zich juist zo min mogelijk met de economie moet bemoeien. Maar er komen steeds meer voorbeelden dat deze koers veel te ver doorslaat.

Binnen het Rijnlands model staat de sociale economie centraal. Waarbij de overheid de werking van de vrije markt mede aanstuurt en corrigeert daar waar noodzakelijk. Dit is mogelijk dankzij een zinvolle afstemming tussen het bedrijfsleven, de overheid en de werknemers.
Bij het Angelsaksische model staat de aandeelhouderswaarde centraal. Het Rijnlands model heeft een bredere scope en heeft ook oog voor de belangen van de stakeholders en de maatschappij.
Vandaar dat VNO-NCW en MKB Nederland samen met de overheid een nieuwe koers wil inzetten op zaken als beheerste economische groei, eerlijke arbeidsmarkt, goede voorzieningen en duurzame innovatie.
Dit vraagt wel om een lange termijn visie en consistent beleid van de politiek. En dat is in Nederland geen vanzelfsprekendheid. Tijdens de verkiezingen kunnen we zien welke partijen deze visie kunnen en durven te onderschrijven. Ook zal de leiding van bedrijven de handschoen moeten oppakken door hun organisaties hierop aan te passen. Ook hier is durf en moed voor nodig.

Wat betekent de nieuwe toekomstvisie concreet?
De toekomstvisie is concreter uitgewerkt in 10 uitgangspunten die richting geven aan het uitvoerende maatregelen.
Op het eerste punt gaan we dieper in omdat het aangeeft dat kennis onze enige grondstof is waardoor innovatie cruciaal is. Private en publieke investeringen in kennis en innovatie mogen/moeten daarom 3% van ons bbp bedragen.
Van voorlopende innovatieve bedrijven weten we dat technologische innovaties slechts voor 25 % bijdragen aan het succes van de business. Sociaal-economische innovatie blijkt een veel hogere bijdrage te hebben, namelijk 75%. Met name voor het MKB, de motor van onze economie, is dit belangrijk.
Dat deze constatering juist is kunnen we dagelijks in de praktijk zien. De optimale inzet van het menselijk kapitaal en ons aller gedrag zijn doorslaggevend bij de aanpak van de grotere problemen en crisis. Om sociaal-economische innovatie aan te sturen zijn leiders met visie nodig. De toekomstvisie is dus een mooie “proof of the pudding” voor onze politieke bestuurders, ondernemers en ondernemende medewerkers/burgers.

Voor meer info gaarne berichtje via contact

Wouter Jansen/10-2-2021

Recent Posts