Inspirerende levensverhalen wijzen ons de weg.

Het Nederlands Comité́ voor Ondernemerschap en Financiering is een initiatief van MINEZ waarin ook onze Koningin participeert. Met als doelstelling om MKB Nederland duurzaam te laten doorgroeien. Levensverhalen van ondernemers uit de noeste praktijk blijken het meest te inspireren en geven het meeste houvast.

Duurzame groei

De kwaliteit van het Nederlands ondernemerschap is bepalend voor onze toekomstige welvaart, ons welzijn en de samenhang in onze maatschappij. We leven in een tijd met ongekende mogelijkheden door nieuwe kennis en technologie. Nederland heeft in principe alles in huis om tot nieuwe, duurzame groei te komen.

Daarvoor moeten we met z’n allen wel de randvoorwaarden verbeteren.

  • Bevorderen van een arbeidsmarkt die aansluit bij de dynamiek van het moderne ondernemen.
  • Snellere aanpassing van onderwijsaanbod aan de vraag.
  • Verbeterde toegang en grotere diversiteit aan financieringsvormen.
  • Verbetering kwaliteit van het ondernemerschap.
  • Stimuleren van netwerken tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers, kennisinstellingen en regelgevers. Waarbij praten zilver is en luisteren goud.

MKB ondernemers helpen?

In het Jaarbericht wordt geen antwoord gegeven op de vraag wie wat hoe moet doen.
Wel zijn er gelukkig een aantal BOEIENDE interviews opgenomen met ondernemers. De levensverhalen geven glasherder aan hoe de levensloop van de leiding samenvalt met de lifecycle van hun bedrijven. Dankzij deze verhalen geven innovatieve voorlopers aan hoe zij vaak met vallen en opstaan uiteindelijk successen weten te boeken.
De meeste gesprekken beginnen met het verhaal over  de start als ondernemer op basis van kennis en vaardigheden (core competences). Daarna komt vaak de toegevoegde waarde voor de klanten naar voren die voor het grotere succes zorgen. Uiteindelijk is het de kunst de business bestuurbaar te maken dankzij een goede focus op de markt en de juiste klantengroepen.

win winAanbod voor ondernemers die willen doorgroeien.

Het platform Samen Ondernemen biedt aan om ondernemers te helpen hun eigen verhaal te vertellen. Dankzij onze eigen praktische ervaringen weten wij de juiste vragen te stellen. Met als doel samen na te gaan waar voor u de kansen en bedreigingen liggen in de naaste toekomst.

—> Pak de kans en geef u op voor na een persoonlijk gesprek

    

 

Recent Posts