Rendabele en haalbare energiebesparing

Energiebesparing is een hot item momenteel. Een ding is duidelijk, bedrijven moeten nauw samenwerken met de klanten c.q. opdrachtgevers om tot de juiste maatregelen te komen. Een kwestie van samen denken en doen.professioneel opdrachtgeverschap

Als opdrachtgever moet u wel het heft in eigen hand houden. In het bijgaande gidsje  “Opdrachtgevers zijn de baas in eigen huis” kunt u lezen wie welke rol heeft om tot rendabele en haalbare energiebesparing te komen. Dit gidsje is opgesteld op basis van resultaten van een landelijk innovatieproject Samen Sterk met als penvoerder Techniek Nederland.

Interessant boekje voor zowel klanten c.q. opdrachtgevers en aanbiedende bedrijven.

Gratis te ontvangen via aanvraag op contact.

 

Recent Posts