Whitepaper `Goede medewerkers willen (zich) continu verbeteren`. Bekijk naar het hoe en waarom?

 

Veel organisaties kunnen niet naar behoren functioneren vanwege tekorten aan geschikt personeel. Het is de hoogste tijd dat directies hier actief en strategisch op in spelen. Continu verbeteren is de sleutel voor oplossingen die door het personeel gedragen en uitgevoerd worden.

 Personele ontwikkelingen Nederland

 In werkend Nederland zien we de volgende feitelijke ontwikkelingen.

 • Volgens het CPB neemt het aantal ouderen binnen Nederland gestaag toe. Mede door deze vergrijzingsgolf neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe.
 • De integratie van allochtone medewerkers is een punt van belang.
 • Uit cijfers van de overheid blijkt dat naast de (traditionele) lichamelijke arbeidsongeschiktheid mentale problemen en burn outs in toenemende mate tot extra uitval en ziekteverzuim leiden.
 • De belangrijkste oorzaken van een ongewenst personeelsverloop zijn gebrek aan doorgroeimogelijkheden, slechte werksfeer, ongelijke behandeling, slechte leiding, gebrek aan waardering en een onbalans tussen werk en privé.
 • Automatisering en nieuwe vormen van werk en werkprocessen vereisen van het personeel nieuwe kennis, kunde en vaardigheden.
 • Toenemende strategische samenwerking binnen de keten en de betrokken werkprocessen vraagt om meer intern ondernemerschap bij zowel de managers als de medewerkers.
 • Jongere en beter opgeleide medewerkers willen graag zinvol werk met veel zelfregelend vermogen. Delegeren van bevoegdheden is daarom zowel een kans als een voorwaarde.
 • Overmatige management control leidt tot onzinnige bureaucratie en een passieve houding bij de medewerkers.
 • De van oorsprong Japanse werkwijze ‘in één keer goed’ voorkomt verspilling van personele inzet en leidt tot een excellente kwaliteit. Meer met minder kan dus en is een kans.
 • Noodzaak om levenslang te leren neemt toe.

Strategische openingen voor een aanpak

 Als we naar de bovenstaande punten kijken springen de volgende oplossingsrichtingen eruit.

 • Stoppen met verspillen van werkcapaciteit door de werkprocessen effectief en efficiënt in te richten. Leanmanagement is nog steeds een zeer winstgevende optie.
 • Saneren van overmatige management control en bureaucratie. Dit kost alleen maar tijd en geld en is dodelijk voor een klantgerichte werkhouding.
 • Benoemen van de oorzaken en knelpunten van het natuurlijk verloop en ziekteverzuim. Opstellen van een actieplan om dit effectief aan te pakken.
 • Ruimte en middelen geven aan medewerkers om zelf hun zaakjes te regelen (intern ondernemerschap).
 • Bieden van ontplooiingsmogelijkheden en ‘coaching on the job’ om medewerkers te helpen in hun nieuwe rollen. Doe dit al lerende en werkende weg. Laat het een uitdaging zijn op win/win basis. Bijvoorbeeld door oudere werknemers kansen te geven om als coach/mentor op te treden.
 • Helpen van de medewerkers van de verschillende disciplines en entiteiten om met elkaar samen doelgericht te werken. Dit is voor meeste medewerkers een nieuwe wereld.
 • Creëren van een goede werksfeer wat nieuwe mensen aantrekt. Het investeren in mensen kost geld. Maar de kosten van verloop zijn vele malen groter.
 • Verlaging van ziekteverzuim en arbeidsuitval door een meer mensgerichte stijl van leidinggeven.Alle bovengenoemde punten hebben als overeenkomst dat ze vragen om een strategische en mensgerichte aanpak.

 De mening van professionals over het personeelsbeleid 

Gelukkig zijn er weer bijeenkomsten waar deskundigen hun zegje doen. Uit de presentaties en de interviews met de aanwezige professionals op het gebied van bijvoorbeeld lean, hrm en vitaliteit blijkt dat bij een succesvolle aanpak de medewerkers zich verbonden voelen bij de organisatie. Als een ‘deel van het geheel’ kunnen zij zich ontwikkelen tot gewaardeerde deelnemers van teams, die hierdoor beter presteren. Het gevoel een zinvolle toegevoegde waarde te kunnen en mogen leveren is een basis voor een goede werksfeer.
De bewezen eindresultaten zijn inspirerend. Dankzij bijvoorbeeld een hogere effectiviteit, zelfstandig functionerende medewerkers (intern ondernemerschap), betere onderlinge samenwerking, hogere medewerkerstevredenheid (met minder ziekteverzuim en arbeidsuitval) en een grote bereidheid levenslang te leren. Door een klantgerichte werkcultuur ontstaat er een organisatie van een hogere kwaliteit die aantrekkelijk is voor bestaande en nieuwe medewerkers.
Een voorwaarde is dat de leiding zich hieraan committeert om het verbeteringsproces blijvend te laten verlopen. Het moet dus menens zijn voor iedereen!
Hieronder geven we een voorbeeld hoe continu verbeteren samen kan worden opgepakt

Strategische benadering van continu verbeteren

Het opstellen van een strategisch plan is voor veel directies geen gemakkelijke opgave. En doorvoeren van veranderingen en verbeteringen in de eigen organisatie wordt nog te vaak als lastig ervaren.
Er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden. Dankzij onze ervaringen met sociale innovatieprojecten in Nederland kunnen wij een kansrijke aanpak aangeven om de kwaliteit van de eigen organisatie structureel te verbeteren. Deze aanpak –Action Learning Samen Ondernemen- (ALSO) is in de praktijk ontwikkeld in nauwe samenwerking met de betrokken deelnemers.
De kracht van de aanpak zit in een heldere effectieve leidraad wat als een kompas gebruikt kan worden voor nieuwe projecten. Iedereen kan als het ware afkijken en leren van eerdere projecten bij andere bedrijven. Dit programma geeft de volgende voordelen.

 • Als directie/MT kunt u met gerichte ondersteuning snel een verbeteringsstrategie opstellen. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
 • Uw personeel wordt optimaal betrokken en zal al lerende en werkende weg zoveel mogelijk zelf hun verbeteringen invullen en doorvoeren. Dat inspireert en geeft optimaal draagvlak.
 • Knelpunten en bottlenecks kunnen slagvaardig met externe ondersteuning worden opgelost.

Bewezen resultaten continu verbeteren

De resultaten van ALSO liggen in lijn met soortgelijke verbeteringsprojecten.

 • Klantgerichte werkprocessen met een hogere kwaliteit en minder verspilling.
 • Stijl van leidinggeven met inspirerende coaching van ondernemende medewerkers.
 • Nieuwe cultuur met meer respect, trots en onderling vertrouwen in elkaar.
 • Meer doorgroeimogelijkheden en een grotere aantrekkingskracht voor nieuwe medewerkers.
 • Lager verloop en ziekteverzuim.
 • Last, but not least, een optimale en plezierige werksfeer.

Kortom, continu verbeteren is een goede strategische aanpak om uw organisatie aantrekkelijk en productief te houden.

Meer informatie?

Neem via de website [www.symion.nl/actionlearningsamenondernemen] contact met ons op en wij bespreken graag de mogelijkheden om u te helpen tot korte en langere termijn resultaten te komen.

19-11-2021

Wouter Jansen, bedrijfskundig consultant
Jan Bakker, expert leanmanagement
Alex Jansen, business coach

Jan Boekestijn, coach

Recent Posts