Whitepaper “Samen Klantgericht Ondernemen”

Doel

Leidraad voor de leiding van bedrijven die hun organisatie samen met de medewerkers klantgericht willen verbeteren.

Samenvatting

In kort bestek wordt beschreven hoe een leiding een organisatie stap voor stap klantgericht kan verbeteren dankzij intern ondernemerschap in teamverband.

Deze aanpak blijkt in de praktijk succesvol om de volgende redenen.

  1. Dankzij een heldere visie van de leiding weten alle medewerkers wat het doel is van het programma en hoe zij zelf een bijdrage kunnen/moeten leveren.
  2. Door te kiezen voor de opzet van continu verbeteren krijgt iedereen de tijd en gelegenheid zelf een bijdrage te leveren, wat het draagvlak vergroot.
  3. Doordat managers zich meer coachend en faciliterend opstellen ontstaat er ruimte voor intern ondernemerschap op de werkplek.
  4. Samenwerken en klantgerichte werkprocessen is het fundament voor een klantgerichte houding en werkwijze.

Het resultaat is een hogere rendement dankzij de effectieve aanpak met een grotere klant- en medewerkerstevredenheid. Tevens wordt ruimte geboden aan de wens van beter opgeleid personeel om zelfstandiger te werken. Een sterk nu professioneel personeel steeds schaarser wordt.

Op basis van een leidraad wordt concreet aangegeven hoe u samen met kader de verbetering kunt oppakken waar uiteindelijk iedereen beter van wordt.

De aanpak is in principe zowel voor kleinere als middelgrote organisaties geschikt.

Inhoud

  1. Inleiding
  2. De leidraad samen klantgericht ondernemen
  3. Toelichting puntsgewijze aanpak.
  4. Tips voor een succesvolle uitvoering.

WILT U DE VOLLEDIGE BESCHRIJVING VAN DE AANPAK DIE U GROTENDEEL ZELF SAMEN MET UW PERSONEEL KUNT UITVOEREN?

==>> GEEF DAN EVEN UW EMAILADRES VIA CONTACT DOOR!

Recent Posts