Wie leidt ondernemend Nederland naar een goede toekomst?

Sommige politici ontdekken dat leiderschap vereist is om tot de gewenste duurzame oplossingen te komen waarom Nederland vraagt. Nog niet wordt begrepen dat besturen, ondernemen en managen in een goede onderlinge balans  de basis is om goede ideeën daadwerkelijk te realiseren.

Nu er een kabinet gevormd moet worden die de hand aan de ploeg slaat, komen er allerlei kinken in de kabels. Dit geldt vooral voor de drie partijen die hierbij het meest centraal staan en worstelen met allerlei sub doelstellingen en deelbelangen.

Onze regeringsleider beweerde al jaren geleden dat een visie eigenlijk niet nodig is omdat het pragmatisch handelen in de weg zou staan. De achterban van de VVD bestaat uit veel ondernemers die opportunistisch ritselen en regelen best wel leuk vinden. Maar ondernemers weten maar al te goed dat je een visie of een doordacht plan nodig hebt om je doelen op de langere termijn te bereiken. De meeste bedrijven werken overigens samen op basis van een helder businessplan met gemeenschappelijke doelstellingen.

De aanvoerder van D66 denkt met een nieuwe soort leiderschap te scoren. Op zich een moedige poging maar leiderschap vraagt naast een theoretische visie ook om praktisch inzicht en invoelingsvermogen om betrokken mensen te boeien en te binden. Zo kan er onderling vertrouwen ontstaan om samen tot een nieuwe aanpak te komen. Waarbij mensen bereid zijn zich ondernemender op te stellen om samen tot de gevraagde oplossingen te komen.

De bestuurlijke crisis binnen het CDA heeft geleid tot alleen maar verliezers. Dit terwijl deze partij het goud in handen leek te hebben met onderwerpen als  naastenliefde en rentmeesterschap. Dit zijn goede uitgangspunten om onze problemen op het gebied van milieu, zorg, wonen en veiligheid op te pakken. Vooral als dat in harmonie samen met anderen gebeurt.

Het probleem waar iedereen mee lijkt te worstelen is dat niemand als `leidende dirigent` kan, wil of durft op te treden. De actuele problemen kunnen we echter alleen oplossen door onze krachten te bundelen en doelgericht samen te werken.

Kortom, het gaat inderdaad om leiderschap en de wil om bestuurders, ondernemers en managers optimaal te laten samenwerken.  Waarbij mensen in de werkvelden het vertrouwen en de ruimte krijgen  om binnen gegeven kaders op een ondernemende wijze hun zaakjes te regelen.
P.S. De SER heeft de boeken in de la liggen om aan te geven hoe dat moet.

Recent Posts