Eindgebruikers willen betaalbare en comfortabele verwarming!

Nederland probeert energie te besparen met de inzet van (hybride) warmtepompen.
Doordat de warmtepompen alleen maar effectief werken bij lagere watertemperaturen dient de capaciteit van bestaande warmteafgifteapparaten zoals radiatoren en convectoren vergroot te worden. Dan alleen wordt een bestaande woning op de juiste wijze aangepakt. Een regelrechte uitdaging voor installateurs om samen met hun klanten verwarmingssystemen op maat te bouwen.

Halve waarheden

Aangejaagd door de overheid worden warmtepompen aangeboden met de slogan “ga van het gas af”. Veel klanten hebben inmiddels ervaren dat met een warmtepomp het verbruik van gas inderdaad terugloopt, maar dat daar een hogere stroomrekening voor in de plaats komt.
Met als gevolg dat veel woningeigenaren zich terughoudend opstellen omdat er teveel sprake is van halve waarheden. Daarnaast wordt er met allerlei prestatie indicatoren gewerkt die voor veel verwarring zorgen.

Een van de oorzaken is dat niet ingezien wordt dat het gaat om het rendement van een integraal verwarmingssysteem. Bestaande uit een warm watercircuit die bij de inzet van een warmtepomp met een lagere temperatuur werkt. Een integrale benadering met een klantgerichte doelstelling is daarom vereist .

Wat verwachten de eigenaren en de bewoners (klanten)?

Voor de eigenaren en de eindgebruikers zijn in de kern 2 zaken essentieel.

  1. Lage exploitatiekosten van het aangepaste verwarmingssysteem. Hierbij blijkt een optimaal rendement (lees SCOP) afhankelijk te zijn van een grotere warmteafgifte . Met de inzet van (zeer) lage temperatuur convectoren kan dit rendement met tientallen procenten worden verbeterd. Kortom, de zogenoemde `cost of ownership` kan drastisch worden verbeterd. Iets wat de klanten in hun portemonnee voelen.
  2. Naast het financiële rendement telt ook de gebruikswaarde van het systeem. De bewoners willen een gezond en comfortabel binnenklimaat dankzij een goed werkend systeem. Gemakkelijk te bedienen en het design telt ook steeds meer mee. Sommigen willen zelfs ook betalen zelfs voor koeling en luchtverversing

De betaalbaarheid van het nieuwe systeem is het resultaat van de rekenkundige vergelijking van de gewenste situatie met de bestaande situatie. Dit vraagt natuurlijk om technisch inzicht en kennis.
Het bepalen van de juiste kwaliteit lijkt simpeler maar is in de kern moeilijker. Dit kan alleen met inzicht in zaken zoals comfortabel en gezond binnenklimaat en een fraai design. Het is de beleving die telt wat per bewoner kan verschillen. Dit vraagt wel enig invoelingsvermogen en mensenkennis.

Om de exploitatiekosten en de gebruikswaarde bespreekbaar te maken is een doelgerichte leidraad beschikbaar. Potentiële klanten en adviserende verkopers kunnen hier samen optimaal gebruik van maken. Hiermee kan de kwaliteit van de acquisitie beduidend worden verbeterd en worden veel misverstanden tijdig uit de weg geruimd.

De oplossing

De oplossing hoeft niet moeilijk te zijn. Alle technische middelen zijn aanwezig. Alleen een goede samenwerking tussen klanten en installateurs ontbreekt nog teveel. Hierbij adequaat ondersteund door de leveranciers van warmtepompen en afgiftesystemen..

Vandaar onderstaande oplossingsrichting.

  1. Verkennend gesprek klant-installateur mede op basis van de beschreven leidraad.
  2. Opstellen plan van aanpak en een richtinggevende offerte.
  3. Ontwerp Installateur (deels vergoed).
  4. Installatie/oplevering.
  5. Service/garantie.

Voorwaarden voor een succesvolle aanpak zijn:

  • Pro actief support van de (grotere) leveranciers.
  • Inspelen op de daadwerkelijke behoefte van de klant.
  • Training klantgericht meedenken en zakelijk handelen voor de buitendienstmedewerkers van de installatiebedrijven.

Follow up.

Geïnteresseerd in de werkwijze? Als klankbord helpen wij u graag!