Gedachtengoed Samen Ondernemen

De ondernemende manager

In 2002 heeft Wouter Jansen zijn kennis en ervaring opgedaan bij meerdere toonaangevende concerns beschreven in het boek `De ondernemende manager`. Met als reden dat ondernemerschap binnen onze samenleving een steeds belangrijkere plaats inneemt. Ondernemers zorgen immers als eersten voor de noodzakelijke vernieuwingen en geven ruimte aan de individuele ontplooiing van werknemers.
In het boek wordt helder beschreven dat teveel `management control` het oppakken van nieuwe kansen belemmert. De managers dienen zich juist ondernemender op te stellen en intern ondernemerschap te promoten. Alleen dan ontstaat er de ruimte om samen met het personeel die oplossingen te bedenken en te realiseren waar de klanten en gebruikers hun voordeel mee kunnen behalen.
Veel ondernemers hebben dit praktische boek met plezier gelezen en toegepast. Met als doel om de organisatie van hun eigen business slimmer en klantgerichter te organiseren De inhoud is nog steeds actueel.

Samen klantgericht ondernemen

Veel bedrijven zich strategisch en operationeel versterkt dankzij continu verbeteren, lean en bijvoorbeeld kaizen.
In de technische branche is in 2010-2014 een landelijk IPC project uitgevoerd waaraan zo`n 50 bedrijven deelnamen. Als voorlopers hebben zij hun organisaties klantgerichter weten in te richten dankzij intern ondernemerschap en integraal samenwerken. Het programma werd bekend onder de naam samen klantgericht ondernemen.
Samen met brancheorganisaties zijn meerde boekjes uitgeven over het onderwerp Samen ondernemen maakt Samen Sterk. Op de websites ziet u momenteel hoe grotere partijen dit onderwerp omarmen.

Zowel klanten als medewerkers ontwikkelen zich steeds beter. Medewerkers willen daarom graag zelfstandiger functioneren wat kan met behulp van intern ondernemerschap. Ondernemende klanten zijn hier blij mee want nu worden hun vragen serieuzer opgepakt.

Praktische leidraad
Tijdens de actietrajecten is een leidraad met modules gebruikt die dankzij de inbreng van de betrokken medewerkers verder kon worden geoptimaliseerd.
Momenteel stellen wij de leidraad aan geïnteresseerde bedrijven gratis ter beschikking. Het is de opzet dat VOORAL het management van het eigen bedrijf hier zelf mee aan de slag gaat. Vandaar dat u het in de vorm van een White paper kunt ontvangen. Natuurlijk wel met gerichte deskundige externe ondersteuning als u dat wil. De keuze voor een mentor is een goede eerste stap.

.

=> Vraag om de LEIDRAAD via contact