Gedachtengoed Samen Ondernemen

Ontstaan van het gedachtengoed samen ondernemen
In zijn jeugd heeft Wouter Jansen op een gemengd boerenbedrijf geleerd om samen zaken kordaat aan te pakken. Gezien zijn interesse voor technische ontwikkelingen doorliep hij na zijn HBS-B een technische studie werktuigbouwkunde.
Bij de vervulling van zijn dienstplicht volgde hij een opleiding tot reserve officier, waarbij leidinggeven een nieuwe levenservaring werd.
Zijn eerste werkgever was een groot verpakkingsconcern waar hij zich als equipment engineer bezig hield met mechanisatie en automatisering van fabricageprocessen. Al snel bleek dat zijn interesse vooral lag op het organiseren van multidisciplinaire projecten. Al werkende kwam hij toen snel in leidinggevende posities terecht met als ambitie om samen met als ambitie om samen met de betrokken medewerkers de organisatie strategisch en operationeel aan te passen aan de nieuwste marktontwikkelingen.
Een leergang bedrijfskunde was daarom een logische vervolgopleiding. Later volgde zelfs vanwege zijn internationale activiteiten een MBA studie international marketing. Met als dissertatie “Samenwerking binnen de markt van werk-, beroeps- en veiligheidskledin in Europa”.
Van 1974 tot 1998 werd zo in meerdere functies de ervaring opgedaan dat het veel energie kost om organisaties een nieuwe koers te laten varen. Innoveren en continu verbeteren zijn leuke woorden maar zijn alleen succesvol als de organisatie de nieuwe werkwijze echt omarmd. Maar het uiteindelijke resultaat is wel iets waar je als directie/leiding samen met het betrokken personeel trots op mag zijn.

De opkomst van de ondernemende manager

In 2002 heeft Wouter Jansen zijn kennis en ervaring beschreven in het boek `De ondernemende manager`. Met als reden dat ondernemerschap binnen onze samenleving een steeds belangrijkere plaats inneemt. Ondernemers zorgen immers als eersten voor de noodzakelijke vernieuwingen en geven ruimte aan de individuele ontplooiing van werknemers.
In het boek wordt helder beschreven dat teveel `management control` het oppakken van nieuwe kansen belemmert. De managers dienen zich juist ondernemender op te stellen en intern ondernemerschap te promoten. Alleen dan ontstaat er de ruimte om samen met het personeel die oplossingen te bedenken en te realiseren waar de klanten en gebruikers hun voordeel mee kunnen behalen.
Veel ondernemers hebben dit praktische boek met plezier gelezen. Met als doel om de organisatie van hun eigen business slimmer en klantgerichter te organiseren De inhoud blijkt nog steeds actueel te zijn.

Samen ondernemen als win/win werkwijze

In 2004 is de eigen consultancypraktijk Jansen Management Partners (JMP) gestart. Tot 2018  heeft JMP als regievoerder samen met een aantal praktijkcoaches tientallen bedrijven strategisch en operationeel op een beter spoor gebracht.
Gebrek aan strategische samenwerking binnen de keten werd toentertijd als een nijpend probleem ervaren binnen veel branches, Samen met de brancheorganisatie UNETO VNI (nu Techniek Nederland) is een landelijk project uitgevoerd met een actieprogramma `Action Learning Samen Ondernemen` (`ALSO`). Strategische samenwerking binnen de integrale bouwketen op basis van de uitgangspunten van `Samen Ondernemen` was hierbij het uitdagende hoofdthema. Dit blijkt de weg vrij te maken om als bedrijven optimaler met elkaar samen te werken. Samen klantgericht ondernemen is voor menig bouw- en installatiebedrijf de oplossing gebleken voor een goede samenwerking met de partners in de business. Hier heeft dankzij de inbreng van alle betrokkenen het thema samen ondernemen concrete inhoud gekregen. Een mooi voorbeeld hoe krachten gebundeld kunnen worden.

Klankbord Samen Ondernemen
Het klankbord ondersteunt nu graag directies persoonlijk op het gebied van visie en strategieontwikkeling. De wereld verandert steeds sneller wat betekent dat de huidige leidinggevenden veel voor de kiezen krijgen. Gezien onze ervaring van de betrokken adviseurs weten wij dat de leiding juist in deze situaties de tijd moet nemen om de essenties van ontwikkelingen te doorzien. Visie en inzicht zijn de basis van duurzame oplossingen die er toe doen. Een goede communicatie en de menselijk maat blijken uiteindelijk het gewenste resultaat te bepalen. Iets wat te vaak vergeten wordt in onze jachtige tijd.

Action Learning Samen Ondernemen
Symion Cooperatie te Apeldoorn biedt het in company programma ALSO aan. Zie hun website.

Voor vragen zie contact