Hybride warmtepomp beperkt interessant bij plafondprijzen 2023

Bij de voorgestelde plafondprijzen voor gas en elektra is een hybride warmtepomp voor een bestaande vrijstaande woning nog niet echt interessant. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met ons onderstaande klantwaarde model.

Toelichting
1. Het betreft een vrijstaande bungalow uit 1980. Het energieverbruik is beperkt doordat een grote werk- en hobbyruimte(boven) ook worden verwarmd (en gekoeld) met een lucht/lucht airco/wamtepomp.
2. Ook is de woning voorzien van een gesloten haard, wat ook bij een slim gebruik tot energiebesparing kan leiden. Hout staat formeel aangemerkt als CO2 neutraal vanwege de mogelijkheid om bomen te (her)planten. Is een discussiepunt.
3. De woning is voorzien van zonpanelen die alleen voor de airco gratis energie (kunnen) leveren. Voor de verwarming is de vigerende salderingsregeling van toepassing. Vanwege het ongewisse karakter is dit buiten beschouwing gelaten.
4. Uitgegaan is van SCOP (Seasonal Coëfficiënt of Performance) van 4,3 wat aansluit op grotere metingen in de praktijk.
5. Gekookt wordt nog op gas. Ook infraroodpanelen voor lokale verwarming zijn een optie
5. Als voorbereiding op een mogelijke plaatsing van een hybride warmtepomp dient de CV-watertemperatuur te worden ingesteld op 40-50 graden Celcius. Met als spannende vraag of de radiatoren en vloerverwarming dat trekken bij echt koude dagen.

DISCLAIMER
DIT OVERZICHT IS ALLEEN MAAR OPGESTELD OM TE LATEN ZIEN HOE OPDRACHTGEVERS EN GEBRUIKERS SAMEN MET DE TECHNICI TOT EEN OPTIMAAL ONTWERP KUNNEN KOMEN.

.

Recent Posts